Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Vesiosaamisen kasvuun ja kansainvälistymiseen rahoitusta – kestävän kasvun ohjelmasta yhteensä 1,76 milj. euroa kymmenelle vesiosaamisen hankkeelle

Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvassa haussa on valittu rahoitettavaksi kymmenen kehittämishanketta. Hankkeet tukevat vesiosaamisen kasvua ja kansainvälistymistä vahvistamalla kumppanuuksia ja kokonaistarjoamia, joilla on uutuusarvoa ja kaupallista liikevaihtopotentiaalia kansainvälisestikin.

Rahoitettavat hankkeet

Alva-yhtiöt Oy
“Digitaalisten vesihuoltopalveluiden kansainvälinen konseptointi ja sertifiointi vesijohtoverkoston vuotojen ja veden laadun hallintaan”

Haminan kaupunki
” Esikäsittelymenetelmän kehittäminen korkealaatuisen prosessiveden tuottamiseksi merivedestä, "MERIKIRI-hanke"

Oy Lining Ab
“Lining AQUAVISIO Aluemittausjärjestelmän vientimahdollisuuksien selvitys ja viennin mahdollistaminen Trimblen verkkotietojärjestelmän osana”

Operon Group Oy
“OperonWay -tiedonhallintajärjestelmän, seurantasovelluksen sekä MBR-tekoälyalgoritmin pilotointi viiden jätevedenpuhdistamon alueella.”

Oulun yliopisto
(BioS04 Oy, Aquaminerals Finland Oy, Feasib Oy)
“Kaivosten passiivisen vedenkäsittelyn uudet materiaalit ja arvoaineiden talteenotto (KaiPa)”

Satakunnan ammattikorkeakoulu oy, Wander
(Suorahapetus Oy)
“Vesijärjestelmän biofilmien hallinta hydrodynaamiseen kavitaatioon perustuvalla teknologialla”

Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Hämeenlinna-projekti, (Suomen vesifoorumi ry, Lindström Oy, Mecapinta Oy, Biobros Oy, Weefiner Oy)
“Innovatiiviset yhdistelmäkäsittelyteknologiat teollisuusvesien käsittelyyn kansainvälisille vesialan markkinoille”

Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Vihti-projekti (Suomen vesifoorumi ry, Operon Group Oy, Vihdin vesi, Weefiner Oy)
“Innovatiiviset yhdistelmäkäsittelyteknologiat typen poiston ja talteenoton tehostamiseksi kylmissä jätevesissä”

Soficta Oy
(Keypro Oy)
“Verkoston olosuhdemittaukset ja tiedon jalostaminen verkkotietojärjestelmässä”

Suomen vesistösäätiö sr
(Suomen vesifoorumi ry, Pyhäjärvi-instituutti)
“Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi? P&K -yritysten vesivastuupalvelu 2030 –kehityshanke”

Lue lisää

Vesiosaamisen kasvuun ja kansainvälistymiseen rahoitusta – kestävän kasvun ohjelmasta yhteensä 1,76 milj. euroa kymmenelle vesiosaamisen hankkeelle (1.7.2022, sttinfo.fi)