Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Seminarium om vattenlagen ordnas i Ilmajoki 15.2.2017 (Österbottniska landskapen)

Den nya vattenlagen trädde i kraft i början av år 2012 och ersatte den vattenlag som varit i kraft i ungefär femtio år. Grundprinciperna i lagen förblev lika i reformen, men förnyelser har gjorts både i bestämmelser, struktur och själva skrivningen.

Nu då man har samlat erfarenheter om den nya vattenlagen under fem år, kan man fundera på hur lagen fungerar och hur den tillämpas. Sedu Aikuiskoulutus och NTM-centralen i Södra Österbottens vattenresursenhet ordnar ett seminarium om vattenlagen 15.2.2017. Under seminariet fördjupar vi oss i vattenlagen och anknytande bestämmelser samt bekantar oss med problematiska situationer inom jord- och skogsbruket, vilka ska lösas utgående från vattenlagen. Det kan vara frågan om dikestvister, förutsättningar för torvtäkt, muddringar eller iståndsättning av diken. Talarna på seminariet är sakkunniga inom området bl.a. från förvaltningsdomstolen och NTM-centralen i Södra Österbotten. Seminarieföreläsningarna hålls på finska.

Seminariet är avgiftsfritt och ordnas 15.2.2017 med början kl. 10.30 i Ilmajoki, Ilmajoen koulutila (Sedu, SeAMK), Ilmajoentie 525, Ilmajoki.

Bakgrundsfakta:

Dikningar och rensningar:

  


Regional information