Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Understöd för vatten- och avloppsprojekt i Södra Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har delat ut bidrag till ett belopp av total 636 675 euro för att stöda vattentjänsterna. Understödet beviljades för sammanlagt 9 projekt i syfte att bygga ut avloppsnäten i glesbygdsområden och landsbygdssamhällen. Med årets understöd möjliggörs gemensamt avlopp för sammanlagt ca 738 hushåll.

Understöden riktades till projekt som har framförts i kommunernas planer för utveckling av vattentjänsterna och dessutom beaktades även principerna i det riksomfattande avloppsprogrammet.

NTM-centralen i Södra Österbotten fick sammanlagt 21 ansökningar. Det totala understödsbeloppet i ansökningarna uppgick till ca 3,7 milj. euro.

De största bidragstagarna var följande:

  • Avloppet i Kurejoki och Alakylä i Alajärvi 155 000 euro
  • Kannus vattenandelslags avlopp i Välikannus 135 000 euro
  • Lappajärvi kommuns avlopp i den norra delen av Kärnä 111 675 euro
  • Ilmajoki kommuns avlopp i Tuomikylä 100 000 euro.

Mer information

  • Chef för enheten för områdesanvändning och vattentjänster Jyrki Palomäki, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 894
  • Vattenhushållningsexpert Sirpa Lindroos, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 869
  • Vattenhushållningsexpert Jenny Skuthälla, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 937

Regional information