Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vesihuoltoavustukset jaettu Hämeessä (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus on jakanut tämän vuoden avustuksina vesihuollon tukemiseen yhteensä 221 500 euroa. Avustuksia myönnettiin Kanta-Hämeeseen yhteensä 46 500 ja Päijät-Hämeeseen yhteensä 175 000 euroa.

Maa- ja metsätalousministeriön 200 000 euron määrärahasta myönnettiin avustus seitsemälle haja-asutuksen yhteistä vesihuoltoa edistävälle hankkeelle, joista kaksi edistää myös vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta. Ympäristöministeriön 21 500 euron määräraha myönnettiin yhdelle viemäröintihankkeelle. Kanta-Hämeessä avustuksen saivat Jokioisten ja Tammelan kunnat sekä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy. Päijät-Hämeessä avustuksen saivat Asikkalan kunta ja Hollolan vesihuoltolaitos.

Avustukset myönnettiin kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien ja vesienhoitosuunnitelmien mukaisten haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeiden toteuttamiseen. Tukemisessa otettiin huomioon myös valtakunnallisen viemäröintiohjelman periaatteet. Myönnetyillä avustuksilla mahdollistetaan yhteisen vesihuollon järjestäminen haja-asutusalueella yhteensä noin 135 taloudelle. Lisäksi edistetään noin 35:n jo vesijohtoverkoston piirissä olevan talouden yhteisviemäröintiä.

Hämeen ELY-keskukselle tuli yhteensä yksitoista hakemusta, joista neljä Kanta-Hämeestä ja seitsemän Päijät-Hämeestä. Haetut avustukset olivat yhteensä noin miljoona euroa, josta Kanta-Hämeeseen kohdistui 0,4 ja Päijät-Hämeeseen 0,6 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

  • vesihuoltoasiantuntija Jussi Leino, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 197
     

Regional information