Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalla  edelleen korkealla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kesäkuun aikana Pohjois-Pohjanmaalla on satanut poikkeuksellisen paljon. Maakunnan eteläosissa järvien säännöstelykapasiteetti on lähestulkoon käytetty. Järvien juoksutukset pidetään suurina, jotta tulevat sateet eivät pahentaisi tilannetta.

Tämän hetken ennusteiden mukaan Kalajoen ja Pyhäjoen virtaamat ovat laskusuunnassa, mutta kääntyvät nousuun heti sateiden tullessa, koska maaperä on niin täynnä vettä, ettei se enää juurikaan sido sadevesiä. Siikajoen virtaama pysyy vielä viikonlopun yli samanlaisena sateiden vuoksi.

Myös maakunnan pohjoisosissa Oulujoen ja Iijoen vesistöalueilla järvien vedenpinta on edelleen korkealla kevään lumen sulamistulvien aiheuttaman nousun ja sen jälkeen jatkuneiden sateiden vuoksi. Jokien virtaama on myös ajankohtaan nähden normaalia suurempi.

Jos ensi viikon sateet toteutuvat ennusteiden mukaisesti, voi vesi nousta pelloille etenkin Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen vesistöalueella.

Vesitilannetta voi seurata ymparisto.fi –verkkopalvelussa.

Vesitilanne ja ennusteet (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

Ympäristöinsinööri Kaisa Kettunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 713 92 42 (myös viikonlopun yli)
Vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 038 65 93


Regional information