Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vedenpinnat alenevat Pohjois-Savossa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 2.9.2013

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,41 m eli 7 cm pitkäaikaista keskiarvoa alempana. Kallaveden pinta on laskenut viimeisen kahden viikon aikana 7 cm. Kallaveden purkautuminen on luonnonmukaista, eikä säännöstelijä ole rajoittanut veden virtausta. Vesistöennusteen mukaan vedenpinta jatkaa syyskuun aikana laskuaan, mutta sen odotetaan pysyvän syväväylän laivaliikennealarajan NN+ 81,25 m yläpuolella.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on nyt 32 cm. Unnukan vedenpinta on pidetty muutama sentti ylärajaa alempana. Virtaama on siten ollut viime viikkoina keskimääräistä pienempi, johtuen Kallaveden keskimääräistä alemmasta vedenkorkeudesta

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on laskenut 13 cm elokuun aikana. Vedenkorkeus on enää 2 cm ajankohdan keskimääräistä korkeutta ylempänä. Syyskuun aikana pinnan odotetaan vielä alenevan.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä säännöstellyt Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi ovat pienen vaihtelun puitteissa kesätasolla. Viimeisten parin viikon aikana juoksutus on normalisoitunut ajankohdan keskiarvoihin.

Nilsiän reitin ja Juojärven säännöstellyt vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan keskiarvoja. Ennustemallin perusteella vedenpinnat pysyvät syyskuussa nykyisellä tasolla ilman suuria muutoksia.

Rautalammin reitin järvet

Pielavesi on laskenut 12 cm ja Iisvesi 7 cm elokuussa. Tasot ovat ajankohtaan nähden keskimääräiset tai jopa hieman korkeammat. Myös Rautalammin reitillä ennuste on syyskuussa laskeva.

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savon pohjavesiesiintymissä pohjavedenpinta on ajankohdalle tyypilliseen tapaan laskussa. Pinnat ovat alempana kuin vuosi sitten, mikä on säätilan yleisilmeeseen nähden odotettua. 

Pintavesien lämpötilat

Järvivedet ovat ajankohtaan nähden keskimääräisen lämpöisiä, mittaustulokset ovat noin 16 °C

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295026823, [email protected]


Regional information