Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Effektivering av den gröna övergången med RRF-finansiering

Den gröna övergången i anslutning till Finlands program för hållbar tillväxt stöder den ekonomiska strukturomvandlingen och ett kolneutralt samhälle. Detta grundar sig på regeringens program. Den gröna övergången genomförs med EU:s stimulansinstrument (Next Generation EU).

Stimulansinstrumentet är indelat i sju program, varav RRF (Recovery and Resilience Facilty) är störst. Målet är att stimulera företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet. På så sätt främjar man målet om kolneutralitet och ökar företagens konkurrenskraft.

Finansieringen beviljas av Business Finland, arbets- och näringsministeriet (ANM) och miljöministeriet (MM). Mer information om ansökningsanvisningar och pågående ansökningar finns i tilläggsuppgifterna.

Även NTM-centralerna har fått en del av RRF-finansieringen. Anslaget främjar inledandet av investeringar som är centrala med tanke på den gröna övergången och säkerställer att projektens miljöförfaranden framskrider smidigt samt samarbetet med intressentgrupperna. 

 

RRF-anställda vid NTM-centralen i Nyland

Vid NTM-centralen i Nyland sköts RRF-uppgifterna av koordinator Jenni Ojala och överinspektör Reetta Suni. Till samordningsområdet hör NTM-centralerna inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område, dvs. NTM-centralerna i Tavastland, Sydöstra Finland, Nyland och Egentliga Finland. Till RRF-koordinatorns uppgifter hör samordning av verksamheten mellan ämbetsverken samt rådgivning och handledning av verksamhetsutövare, kommuner och andra samarbetsparter. RRF-koordinatorn är tillsammans med överinspektören sakkunnig vid NTM-centralen i RRF-projekten. Deras centrala uppgifter är att arbeta med myndighetsuppgifter inom miljökonsekvensbedömning och miljötillsyn.

 

Mer information:

  • Koordinator Jenni Ojala, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 029 198 jenni.ojala(at)ely-keskus.fi
  • Överinspektör Reetta Suni, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 252 reett.suni(at)ely-keskus.fi 

 

Mer information om RRF:

Pågående ansökningar och ansökningsanvisningar