Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Varsinais-Suomen yritykset pärjäsivät erinomaisesti kovatasoisessa kilpailussa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Alue A voittajat 2015:

Yrityssarja Foodduck leviteannostelija, Foodduck Oy
Yhteiskuntasarja Kasvuyrittäjäpalvelu, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Palveluliiketoimintasarja Säde Seniorien perhehoitokylä, Kaarinan kaupunki
 
Kunniamaininnat:
Laitilan Proegg proteeinismoothie, Munax
BTTN, The Button Corporation Oy
Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa, Abomics
 

Kaikki yllämainitut ideat jatkavat kansallisen raadin arvioitavaksi. Kansalliset voittajat julkistetaan marraskuussa uudistuneessa Kauppakamari Forumissa Helsingissä.


Alue A:n tuomaristoon kuuluivat:

Kirsi Wendelin-Arponen, Asiakkuuspäällikkö, Varsinais-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus
Tiina Jaatinen, Yhteyspäällikkö, Turun kauppakamari
Juha Hämäläinen, Yksikönjohtaja, Mehiläinen
Matti Löyttyniemi, Turun Liikemiesyhdistyksen Puheenjohtaja        
Henri Wibom, Toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Satu Harkke, Sarjayrittäjä, KMS Consulting of Finland
Koollekutsujana toimi Alue A:n alueprojektipäällikkö Terhi Vieno Aurajoen Nuorkauppakamarista

Raadin perustelut voittajista

Foodduck leviteannostelija, Foodduck Oy

Raadin mielestä ideassa on monta hyvää asiaa. Hygienian paraneminen ja jätteiden määrän väheneminen toivat yhteiskunnallista lisäarvoa. Itse idea oli uniikki ja sillä on hyvät kansainvälistymisen edellytykset. Aloituskynnys laitteen käyttäjälle on pieni ja kustannussäästöt ovat huomattavat. Idealla on paljon potentiaalisia käyttäjiä ja hyvät kasvunäkymät. Idea ei tuo hyötyä pelkästään laitteen myyjälle, vaan myös laitteen loppukäyttäjälle sekä ravintolapalvelun tuottajalle. Tuote ja sen tuomat hyödyt on ymmärretty ja tuotu esiin erinomaisesti.

Kasvuyrittäjäpalvelu, Varsinais-Suomen Yrittäjät

Raadin mielestä idea on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä. Palvelu on kymmenkertainen verrattuna perinteisiin kasvuyrityshankkeisiin ja sillä on vahva työllistämisvaikutus PK sektorilla. Raati piti erittäin positiivisena, että kiinnitetään huomiota juuri pienten ja keskikokoisten yritysten kasvumahdollisuuksiin, eikä keskitytä vain suuriin yrityksiin. Kasvuyrittäjäpalvelussa saadaan parhaat yritykset nopeasti jatkokasvuputkiin, jotta kasvu ei pysähdy. Lisäksi ideassa oli hienoa asiantuntijaverkoston hyödyntäminen ja alueellinen yhteistoiminta. Alle 50 hengen PK yritysten kasvulla voitaisiin korvata nykyistä tuontia omilla kotimarkkinatuotteilla ja parantaa vaihtotasetta.

Säde Seniorien perhehoitokylä, Kaarinan kaupunki

Raadin mielestä hoitokylä on inhimillinen ratkaisu ja tarjoaa perheenomaisen elinympäristön vanhuksille. Tulevaisuudessa vastaavan palvelun tarve kasvaa entisestään ja on tärkeää voida tarjota ratkaisua laitosten vuodepaikkojen ja kalliiden yksityisten hoitokotien välille. Perhehoitokylässä vanhukset pysyvät aktiivisina ja voivat halutessaan edelleen tuottaa itsekin hyötyä yhteisölle esimerkiksi kasvimaata viljelemällä tai auttamalla paikkojen ylläpidossa. Perhehoitokylä lisää elämän laatua. Idean todennettu säästö on hyvin laskettu auki ja auttaa kestävyysvajeen pienentämisessä. Lisäksi itse rakennuksissa on otettu huomioon ympäristö ja energiatehokkuus.

Kunniamaininnat

Laitilan Proegg proteeinismoothie, Munax

Raadin mielestä idea oli vahva voittajakandidaatti yrityssarjassa. Idealle on suuri markkinapotentiaali ja se on ainutlaatuinen raaka-aineensa puolesta.

BTTN, The Button Corporation Oy

Raadin mielestä idealla on kansainvälistä potentiaalia. Se on yksinkertainen ratkaisu monimutkaisiin asioihin.

Genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa, Abomics

Raadin mielestä tämä on mullistava keksintö, joka tarjoaa mahdollisuuksia parantaa lääkityksen tehoa ja vähentää turhaa lääkekuormitusta. Tulevaisuuden mahdollisuudet ovat todella suuret ja tästä keksinnöstä voi tulla vielä vaikka miten merkittävä.

Tuottava Idea kilpailu

Tuottava Idea -kilpailun avulla edistetään innovatiivisuutta ja etsitään uusia, tuottavia ideoita jo 37:n kerran. Kilpailun tarkoitus on lisätä yrittämisen yleistä arvostusta korostamalla omiin ideoihin perustuvien ja riskejä ottavien päätöksentekijöiden merkitystä kansantaloudelle sekä hyvinvoinnin lisäämiselle.

Tuottava Idea -kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Palkittava hanke voi olla kehitetty julkisella tai yksityisellä sektorilla. Idea saa olla maksimissaan kolme vuotta vanha ja se pitää olla jo tuottavassa käytössä.

Arviointikriteereinä käytetään hankkeen uutuutta, hankkeen innovatiivisuutta, idean toteuttamista/käyttöönottoa tuottavaan käyttöön, kestävän kehityksen huomioimista sekä hankkeen tulevaisuuden kilpailukykyä ja menestysmahdollisuuksia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Erityisesti PK-yrityksiä kannustetaan osallistumaan kilpailuun. Tuottava Idea kilpailussa palkitaan parhaat ideat kolmessa eri sarjassa, jotka ovat Yrityssarja, Yhteiskuntasarja ja Palveluliiketoimintasarja.

Suomi on jaettu 4 alueeseen, josta jokaisesta voittajat ja kunniamaininnan saaneet ideat jatkavat kansalliseen kisaan. Ohessa kuva aluejaosta.

Kilpailun suojelijana 2015 toimii Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus. Kilpailun yhteistyökumppaneita ovat Keskuskauppakamari, Grano Oy, Suomalaisen Työn Liitto, Teollisuussijoitus, Craftoworks Oy, FiBAN, Suomen Yrittäjät ja Yritys-Suomi.

Aluekilpailun palkinnot sponsoroi Hexaplan - toimivan työympäristön tekijä.
  

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Terhi Vieno
Alue A, Projektipäällikkö
[email protected], puh. 040 545 4505

Outi Törmänen
Kansallinen projektipäällikkö
Tuottava Idea -kilpailu 2015
[email protected], puh. 050 303 0877

www.tuottavaidea.fi

 

 


Regional information