Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Iaktta försiktighet vid rekreation i åarna (NTM-centralen i Södra Österbotten)

De senaste veckornas regnväder har ökat flödet i de österbottniska åarna och det påverkar även rekreationsbruket i vattendragen. Det är nu skäl att vara extra försiktig när man vistas vid åarna. Stora flöden kan snabbt föra såväl båtar och kanoter som badare nedströms och farliga situationer kan uppstå. Speciellt i forsområden är strömmen just nu exceptionellt stark jämfört med strömstyrkan under normal bad- och båtsäsong.

Flödet i de flesta åarna är flera gånger större än medelvärdet för samma tidpunkt. T.ex. flödet i Kyro älv är över fem gånger över medelvärdet för slutet av juni månad.

Om det fina vädret håller i sig borde flödet och vattennivån i åarna i Österbotten återgå till den normala sommarnivån inom ett par veckor. Mindre vattendrag återgår till normalt läge något snabbare än större åar, men å andra sidan ökar eventuell nederbörd flödet i mindre vattendrag väldigt snabbt.

 

Tilläggsinformation:


Regional information