Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Varaudu hyvän sään aikana: pienetkin toimenpiteet ovat suuri apu (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoima hanke Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen järjestää yhdessä alueellisten pelastuslaitosten ja kansalaisopistojen kanssa omatoimista varautumista koskevat tilaisuudet Seinäjoella, Lapualla, Ilmajoella ja Vaasan Vähässäkyrössä.

Illan aikana ELY-keskuksen ja pelastuslaitoksen asiantuntijat kertovat, miten voi varautua arjen häiriötilanteisiin, kuten pitkiin sähkökatkoihin ja tulviin. Tutustutaan myös tiedonlähteisiin ja siihen, minkälaisilla toimenpiteillä voi estää isompia vahinkoja.

Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan yksinkertaisia toimenpiteitä, joita jokainen voi itse tehdä ehkäistäkseen vaaratilanteita ja lieventääkseen niiden seurauksia. On hyvä miettiä etukäteen mitä vaaratilanteita omassa kodissa saattaa syntyä ja miten niitä voi ehkäistä. Osa varautumista on myös seurata tiedottamista mahdollisista voimakkaista sääilmiöistä, jotka voivat vaikuttaa arjen sujuvuuteen.

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niitä järjestetään helmikuussa 2016 seuraavasti:

Varautumisillat liittyvät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa meneillään olevaan Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on tehostaa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan asukkaiden omatoimista tulviin varautumista ja tulvatiedottamista.

Lisätietoja:


Regional information