Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vapaaehtoinen metsiensuojelu etenee vahvasti Pohjois-Savossa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Vapaaehtoinen metsiensuojelu - METSO

Maanomistajat ovat voineet tarjota metsäalueitaan suojeltavaksi vapaaehtoisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman, METSOn kautta. Pohjois-Savossa suojeltiin viime vuonna yhteensä 624 hehtaaria metsäalueita 48:lla eri kiinteistöllä. Verottomia rauhoituskorvauksia ja kauppahintoja maksettiin yhteensä 3,18 miljoonaa euroa.  Suurimmat kohteet yksityisten maanomistajien mailla olivat Vieremän Saarisuon 126 hehtaaria ja Lapinlahden Onkiveden Viitasaaren 47 hehtaaria. Tornatorin soita rauhoitettiin Sonkajärven Kaikkosenmäellä 118 hehtaaria.

Vanhoista suojeluohjelmista toteutettiin vuonna 2015 NATURA-kohteita 30 hehtaaria. Yleis- ja maakuntakaavan luonnonsuojeluvarauksia toteutettiin 20 hehtaaria. Näihin kohteisiin käytettiin rahaa 75 000 euroa.

Pohjois-Savossa on vuosina 2005-2015 suojellut yhteensä 241 metsäaluetta yhteispinta-alaltaan  3312 hehtaaria. Maanomistajille on maksettu Pohjois-Savossa Metso-suojelusta verovapaita korvauksia yhteensä 19,2 miljoonaa euroa.

 

METSOon suhtaudutaan myönteisesti

Pohjois-Savon ELY-keskuksen metsänhoitaja Marko Haavisto kertoo, että maanomistajat ovat ottaneet vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman METSOn hyvin vastaan.  -Maakunnassa suojeltujen kohteiden keskimääräinen pinta-ala on ollut noin 14 hehtaaria. Metsossa on suojeltu paitsi sadankin hehtaarin laajuisia metsäalueita, mutta myös pienempiä - muutaman hehtaarin metsiköitä, Haavisto kertoo.  -Maanomistajia kannustetaan tarjoamaan edelleen kohteitaan suojeluun, vaikka tämän vuoden suojelutavoite 350 hehtaaria ja myös rahoitus on pienempi kuin aiemmin,  Haavisto rohkaisee.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja sitä kautta mahdollistaa lajien ja luontotyyppien säilyminen myös tulevaisuudessa. ELY-keskus toteuttaa pysyvää suojelua, kun taas Metsäkeskus tekee määräaikaisia ympäristötukisopimuksia pienialaisempiin metsälakikohteisiin.

Metso-ohjelman verkkosivut: www.metsonpolku.fi

 

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY -keskuksen Metso-vastaavilta:
luonnonsuojelun ylitarkastaja Anne Grönlund, anne.gronlund(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 779
metsänhoitaja Marko Haavisto, marko.haavisto(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 798
luonnonsuojelun ylitarkastaja Jari Julkunen, jari.julkunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 798

 


Regional information