Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Vapaaehtoinen metsiensuojelu edennyt Savossa vahvasti (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus on suojellut metsää vuosina 2005–2016 yhteensä 3 672 hehtaaria.

– Maanomistajat ovat ottaneet Pohjois-Savossa vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelman (METSO) hyvin vastaan, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen metsänhoitaja Marko Haavisto.

Savolaiset maanomistajat ovat voineet tarjota metsäalueitaan suojeltavaksi vapaaehtoisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman, METSOn kautta vuodesta 2005 alkaen. METSOn tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja sitä kautta mahdollistaa lajien ja luontotyyppien säilyminen myös tulevaisuudessa.

Vuonna 2016 Pohjois-Savossa 38 eri metsänomistajaa suojeli yhteensä 360 hehtaarin edestä metsäalueita. Verottomia rauhoituskorvauksia ja kauppahintoja maksettiin yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa. Suurimmat yksityisten maanomistajien mailla olevat kohteet olivat Kiuruveden Saarisuon 44 hehtaaria ja Vieremän Valkeismäensuon 41 hehtaaria.

Vuonna 2016 vanhoista suojeluohjelmista toteutettiin 32 hehtaaria. Näihin kohteisiin käytettiin valtionrahaa 276 000 euroa.  

Isoimmat alueet satakin hehtaaria

Pohjois-Savon ELY-keskus on suojellut METSOn kautta vuosina 2005–2016 yhteensä 279 metsäaluetta. Suojellun alueen yhteispinta-ala on 3 672 hehtaaria, ja suojeltujen kohteiden keskimääräinen pinta-ala noin 13 hehtaaria. Isoimmat suojelualueet ovat olleet noin sata hehtaaria ja pienimmät muutaman hehtaarin metsiköitä.

Pohjois-Savon maanomistajille on maksettu 2005–2016 Metso-suojelusta verovapaita korvauksia yhteensä 21 miljoonaa euroa.

Haavisto pyytää maanomistajia edelleen tarjoamaan kohteitaan suojeluun, vaikka lähivuosien määrärahat ovat pienentyneet budjettileikkauksen takia.

ELY-keskus toteuttaa pysyvää suojelua, kun taas Metsäkeskus tekee määräaikaisia ympäristötuki-sopimuksia pienialaisempiin metsälakikohteisiin.

•    Metso-sivut

Luontolahjani satavuotiaalle

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi alkaa nyt myös Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, jossa maaomistajia kannustetaan perustamaan omalle maalleen luonnonsuojelualue.


Lisätiedot:

Pohjois-Savon ELY-keskuksen METSO-vastaavat:

Marko Haavisto, [email protected], p. 0295 026 798
Jari Julkunen, [email protected], p. 0295 026 798
Anne Grönlund, [email protected], p. 0295 026 779

 


Regional information