Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Reparationerna av Vanda korsningsbro S och N samt Myllymäki bro S och N medför ändringar i trafikarrangemangen på stamväg 50 (ring III) i Vanda (NTM-centralen i Nyland)

Reparationerna av Vanda korsningsbro S och N samt Myllymäki bro S och N medför ändringar i trafikarrangemangen på stamväg 50 (ring III) i mars–augusti då hastighetsbegränsningarna sänks vid arbetsplatserna och körfältsarrangemangen ändras. För fordonstrafik finns två körfält i var riktning under hela tiden arbetet pågår. Arbetet inleddes i slutet av mars och blir klart i slutet av augusti.

Arbetet under broarna görs nattetid då tidvis endast ett körfält är i användning på riksväg 3 (Tavastehusleden).

Arbetet inleddes i slutet av mars med renoveringsarbetet av kantbalkarna och arbetet med räckena, varpå körfälten blev smalare och hastighetsbegränsningen sänktes. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatsen är 60 km/h. Det informerades om ändringen av trafikarrangemangen under tiden kantbalkarna reparerades innan arbetena inleddes.

Broarnas ytstruktur repareras i tre skeden som alla påverkar trafikarrangemangen under den tid de pågår. I varje skede av ytstrukturarbetet är filerna väldigt smala, filerna är flyttade och hastighetsbegränsningen är sänkt till 50 km/h. Dessutom är accelerationsfilerna på ramperna till ring III från riksväg 3 (Tavastehusleden) märkbart kortare i båda riktningarna. Arbetet blir klart före slutet av augusti.

 

  • Ytstrukturskede 1 inleds vecka 20.
  • Ytstrukturskede 2 beräknas inledas vecka 23.
  • Ytstrukturskede 3 beräknas inledas vecka 28.

 

En alternativ rutt går från Helsingforshållet mot Ring III västerut via Kivistös anslutning.

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är Sweco PM Oy och entreprenör är MPV-Infrarakenne Oy, som ansvarar för utförandet av arbetet.

 

Länkar till broplatserna:

 

 

Ytterligare information:

  • Ansvarig arbetsledare Ville Piirainen, MPV-Infrarakenne Oy, 050 314 1300
  • Tillsynskonsult Teija Räihä, SWECO PM Oy, 040 672 1548
  • Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, 0400 415 109

Regional information