Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Vanhatien toimenpidesuunnitelman esittelytilaisuus Pyhäjoella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Pyhäjoen kunta ovat yhteistyössä laatimassa Vanhatien (mt 18137 ja mt 18136) ja Virastotien (mt 18178) toimenpidesuunnitelmaa. Suunnittelualueeseen kuuluvat Vanhatie Eteläkylän Isosillalta ns. Kalifornian liittymään sekä Virastotie ja tie torilta Tiiranmaan liittymään. Tarkastelukohteena on myös tori ja sen lähialue.  Suunnittelutyö on aloitettu kesällä valmistuen marraskuun loppuun mennessä 2015. Suunnitelma on pohjana myös jatkossa tehtäville tie- ja rakennussuunnitelmille. Ratkaisuideoita esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 15.10 klo 18.00 Pyhäjoen kunnantalolla, osoitteessa Kuntatie 1.

Tavoitteena on esittää toimenpiteet, joilla Vanhatien liikkumisen turvallisuutta, sujuvuutta ja miellyttävyyttä voidaan parantaa liikenteen lisääntyessä ja maankäytön muuttuessa. Suunnitelmassa esitetään tie- ja liittymäratkaisut, mahdolliset muutokset tonttiliittymiin, jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä tieympäristö istutuksineen ja kalusteineen.

Suunnittelu on luonnosvaiheessa. Lähtökohtaisesti Vanhatie säilyy nykypaikallaan. Virastotielle, samoin kuin nykyiselle torille, on esitetty muutama vaihtoehtoinen ratkaisu. Ratkaisuideoita esitellään yleisötilaisuudessa. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua tämän hetken luonnoksiin, keskustella suunnittelijoiden kanssa ja antaa palautetta suunnitelmasta.  

Lisätietoja:

Marjo Paavola, puh. 0295 038 348, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Pirkko Tuuttila, puh. 040 359 6050, Pyhäjoen kunta,
Erkki Sarjanoja, puh. 040 576 0484, Ramboll Finland Oy (suunnittelijakonsultti)


Regional information