Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vanhan Lahdentien Teboililla Heinolassa uudistetaan laitteita ja puhdistetaan maata (Hämeen ELY-keskus)          

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Heinolassa osoitteessa Vanha Lahdentie 1 sijaitsevan Teboilin huoltoaseman maaperän puhdistamisesta. Huoltoasemalla uusitaan syyskesällä mittarikenttää ja säiliöitä ja samalla puhdistetaan mahdollisesti vastaan tulevaa pilaantunutta maata.

Talvella tehdyissä ennakkotutkimuksissa maaperän pilaantumista ei todettu, mutta Oy Teboil Ab varautuu poistamaan uudistustöiden yhteydessä mahdollisesti paljastuvat öljyllä tai bensiinillä pilaantuneet maat säiliöiden ja jakelumittareiden ympäristössä. Huoltoasema sijaitsee pohjavesialueella, mutta kiinteistön pohjavesi ei ole tehdyn tarkkailun mukaan pilaantunut öljy- tai bensiiniperäisillä haitta-aineilla.       

Pilaantunut maaperä poistetaan, ettei siitä aiheudu haittaa alueen maankäytölle eikä pohjavedelle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240  

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset − Häme            


Regional information