Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vanhamoisios bron i Borgå förnyas, trafiken styrs till en omväg tisdagen den 7 juni 2016 kl. 9.00. (NTM-centralen i Nyland)

Väg 11818, det vill säga Karlsbyvägen, stängs för tiden Vanhamoisios bron i Borgå förnyas. Under denna tid styrs fordonstrafiken till en omväg via Mejerivägen och Mäntsälävägen.

 

Förnyandet av Vanhamoisios bron i Borgå orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Karlsbyvägen. Karlsbyvägen (väg 11818) stängs vid rörbron som ligger 100 m från Pohjakkavägens korsning i riktning mot Borgå tisdagen den 7 juni 2016 kl. 9.00. Vägen öppnas senast torsdagen den 9 juni 2016 kl. 9.00. Vägen kan öppnas tidigare när arbetet slutförs. Körning till tomterna tillåts från båda hållen på Karlsbyvägen.

Trafiken styrs till en omväg via väg 151 (Mejerivägen) och väg 55 (Mäntsälävägen). Cykel- och gångtrafiken styrs förbi byggarbetsplatsen längs en tillfällig rutt.

 

Karta: Vanhamoisios bron, omväg under förnyelsearbetet pdf. (523 kt)

 

Ytterligare information:

  • Entreprenör: Kreate Oy, Oskari Kela, 050 380 3125
  • Tillsynskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, 045 126 9960
  • Projektchef: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, Terhi Siltanen, 040 733 7816.

 


Regional information