Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Vanajavedellä poikkeuksellinen säännöstelykevät (Pirkanmaa)

Vanajaveden säännöstelyssä juoksutusta on jouduttu pienentämään kevään aikana nopeasti. Viimeksi maanantaina 13.5. juoksutus laskettiin tasolle 30 m3/s. Juoksutus on ajankohtaan nähden erittäin pieni. Keskimääräinen juoksutus toukokuussa on kaksinkertainen nykyiseen verrattuna.

- Näin pieniä toukokuisia juoksutuksia on ollut Vanajaveden säännöstelyhistorian aikana vain muutamia kertoja, viimeksi vuonna 2003, kertoo vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä.

Pienillä juoksutuksilla pyritään säilyttämään nykyinen vedenkorkeus Vanajavedessä, koska järveen tuleva vesimäärä on tällä hetkellä erittäin pieni. Vedenkorkeuden nostamisessa keväällä tulee ottaa huomioon, että säännöstelyluvan mukaan vedenkorkeus Hämeenlinnassa ei toukokuun aikana saa nousta liiaksi. Vanajaveteen laskee vettä sekä Hämeenlinnan reitiltä että Längelmäveden reitiltä Valkeakosken voimalaitoksen kautta. Vanajavedestä vesi virtaa Pyhäjärveen Herralanvirran säännöstelypadon kautta sekä suurilla juoksutuksilla lisäksi Lempäälän kanavan kautta.

Vanajaveteen tuleva pieni vesimäärä johtuu pitkittyneestä kuivasta tilanteesta. Valkeakosken voimalaitos on viime vuoden kuivan kesän vuoksi joutunut rajoittamaan juoksutuksia ja juoksutusrajoitukset jatkuvat näillä näkymin vielä pitkään. Ilman rajoituksia Valkeakosken voimalaitoksesta virtaisi Vanajaveteen yli kaksi kertaa nykyistä enemmän.

- Vielä huhtikuun alussa Vanajaveden tilanne näytti melko hyvältä, mutta huhtikuun ja toukokuun aikana sademäärät ovat jääneet erittäin pieniksi. Viime viikonlopun sateet eivät riittäneet korjaamaan tilannetta, vaan vastaavia sateita tarvitaan lisää, toteaa johtava vesitalousasiatuntija Diar Isid.

Vanajaveden säännöstelyluvan haltijana toimii Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

Pintavesi:

- johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188

- vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359

www.twitter.com/pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla)

www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)


Regional information