Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Statsbidrag för enskilda vägar höjdes för 2017

I enlighet med regeringsprogrammet har bidragen för enskilda vägar höjts från föregående år. I år uppgår anslaget till 13 miljoner euro då det 2016 var 8 miljoner euro. Bidrag enligt prövning inom ramen för NTM-centralernas årliga anslag kan beviljas vägförbättringsprojekt för reparation av skador och konstruktioner samt underhåll av specialobjekt såsom vägfärjor. Bidrag kan ansökas året om.

Bidragssökanden ska alltid vara ett väglag för en enskild väg eller en kommun. Beslut om beviljande av bidrag fattas av den behöriga NTM-centralen i regionen. En vägs bidragsberättigande granskas alltid i samband med behandlingen av förbättringsansökan. I beslutet om förbättringsbidrag specificeras statsbidragets maximibelopp, statens andel av bidraget och andra nödvändiga villkor.

Läs mera:


Regional information