Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Valtatien 8 liikennejärjestelyt maantien 7773 (Matkailutie) liittymän kohdalla Kalajoella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen valtatien 8 ja Matkailutien (mt 7773) liittymän liikennejärjestelyistä. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa.

Toimenpiteet sijoittuvat Matkailutien ja valtatien 8 liittymän kohdalle Kalajoen Hiekkasärkkien alueelle. Suunnitelmaan sisältyy saarekkeellisen kanavoinnin rakentaminen liittymään, Matkailutien suunnan saarekkeen ja lisäkaistan rakentaminen sekä uuden katuliittymän rakentaminen liittymään neljänneksi haaraksi. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy kevyen liikenteen alikulun rakentaminen liittymäalueelle (pohjoispuoli) kevyen liikenteen yhteyksineen sekä pohjavesisuojauksen uusimista. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa.

Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnittelutyö on käynnistetty syksyllä 2015. Tiesuunnitteluvaiheen aikana, alkuvuodesta 2016, pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja –ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu huhtikuun 2016 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Kalajoen kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymis-päätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeista laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu joulukuun 2016 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 1,1 M€ (alv 0%). Hanke on esitetty Pohjasi-Pohjanmaan ELY-keskuksen vuosien 2015 - 2019 tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa toteutettavaksi Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämiin tieinvestointeihin kuuluvana hankkeena.

Lisätietoja antavat:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259,
Yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo, Kalajoen kaupunki, puh. 044 469 1217,
Projektipäällikkö Merja Sivonen, Ramboll Finland Oy, puh.0400 876 465,
Projektipäällikkö Marko Peltomaa, Destia Oy, puh. 040 584 2504.


Regional information