Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Valtatien 8 liikennejärjestelyt maantien 7773 (Matkailutie) liittymän kohdalla ja valtatien 8 jalankulku- ja pyörätie välillä Viitapakat - maantien 7773 (Matkailutie) liittymä, Kalajoella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmia valtatien 8 ja Matkailutien (mt 7773) liittymän liikennejärjestelyistä sekä jalankulku- ja pyörätien rakentamisesta välille Viitapakat – maantie 7773 (Matkailutie) liittymä. Suunnitelmia laaditaan yhteistyössä Kalajoen kaupungin ja asianosaisten sidosryhmien kanssa. Hankkeiden tiesuunnitelmien luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 16.3.2016 Kalajoen kaupungintalolla, osoitteessa Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki.

Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on liikenteen sujuvuuden, liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen.

Valtatie 8 ja Matkailutien liittymäjärjestelyjen toimenpiteet sijoittuvat Matkailutien ja valtatien 8 liittymän kohdalle Kalajoen Hiekkasärkkien alueelle. Suunnitelmaan sisältyy saarekkeellisen kanavoinnin rakentaminen liittymään, Matkailutien suunnan kanavoinnin ja lisäkaistan rakentaminen sekä uuden katuliittymän rakentaminen liittymään neljänneksi haaraksi. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy kevyen liikenteen alikulun rakentaminen liittymän pohjoispuolelle kevyen liikenteen yhteyksineen sekä pohjavesisuojauksen uusimista liittymäalueelle.

Jalankulku- ja pyörätie sijoittuu noin 2 km:n tiejaksolle Matkailutien liittymästä etelän suuntaan Kalajoen Hiekkasärkkien alueella.

Tiesuunnitelmat valmistuvat toukokuussa 2016, jonka jälkeen ne lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmista pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Kalajoen kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelmat nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmista. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelmien valmistuttua hankkeista laaditaan rakennussuunnitelmat, jotka valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä. Hankkeiden rakennuskustannusarvio on yhteensä noin 2,1 M€ (alv 0%). Hankkeet on esitetty Pohjois- Pohjanmaan ELY- keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa toteutettavaksi Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämiin tieinvestointeihin kuuluvana hankkeena. Tarkka
rakentamisajankohta ei ole vielä tiedossa.
 

Lisätietoja antavat:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo, puh. 044 469 1217,Kalajoen kaupunki,
Projektipäällikkö Merja Sivonen, puh.0400 876 465, Ramboll Finland Oy,
sekä liittymän uuteen katuhaaraan ja alikulkukäytävään liittyen
Projektipäällikkö Marko Peltomaa, puh. 040 584 2504, Destia Oy.


Regional information