Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Valtatien 8 jalankulku- ja pyörätie välillä Viitapakat – maantien 7773 (Matkailutie) liittymä Kalajoella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen valtatien 8 jalankulku- ja pyörätien rakentamiseksi välillä Viitapakat – Matkailutien liittymä Kalajoen Hiekkasärkillä. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen. Jalankulku- ja pyörätie sijoittuu valtatien varteen Matkailutien liittymästä noin kahden kilometrin matkalle etelän suuntaan.

Suunnittelutyö on käynnistetty syksyllä 2015. Tiesuunnitteluvaiheen aikana, alkuvuodesta 2016, pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja –ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu huhtikuun 2016 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Kalajoen kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeista laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu joulukuun 2016 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 0,6 M€ (alv 0 %). Hanke on esitetty Pohjois- Pohjanmaan ELY- keskuksen vuosien 2015 - 2019 tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa toteutettavaksi Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämiin tieinvestointeihin kuuluvana hankkeena.

Lisätietoja antavat:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259,
Yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo, Kalajoen kaupunki, puh. 044 469 1217,
Projektipäällikkö Merja Sivonen, Ramboll Finland Oy, puh.0400 876 465.


Regional information