Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Valtatien 4 ohituskaistat välillä Kuivaniemi-Simo, Ii ja Simo (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa valtatien 4 ohituskaistaparin rakentamiseksi välillä Kuivaniemi – Simo. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Iin ja Simon kuntien kanssa.  Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 4.4.2017 klo 17.00 - 18.30 Kuivaniemen koululla, Opintie 30, Kuivaniemi.

Liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi suunnitellaan keskikaiteelliset ohituskaistat välille Kuivaniemi (Pohjoisrannantie) – Simo (Ranuantien liittymä). Pohjoisrannantien liittymään suunnitellaan vasemmalle kääntymiskaistat ajoratamerkinnöin. Lisäksi järjestellään alueen yksityisen tien liittymiä ja suunnitellaan riista-aita koko suunnittelujaksolle.

Suunnittelutyö on käynnistetty kesäkuussa 2016. Tiesuunnitelma valmistuu elokuussa 2017, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Iin ja Simon kunnilta. Ennen lausunnon antamista kunnat asettavat tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 8,0 miljoonaa euroa. Hanke on osa keväällä 2016 rahoituspäätöksen saanutta valtatie 4 välillä Oulu – Kemi -kehittämishanketta. Hanke toteutetaan vuosina 2019 - 2020.
 

Lisätietoja antavat:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Tekninen johtaja Markku Vitikka, puh. 050 3950 360, Iin kunta,
Teknisen toimen päällikkö Ilkka Soukka, puh. 0400 691 616, Simon kunta,
Hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, puh. 040 595 7440, Infracon,
Projektipäällikkö Tomi Harjula, puh. 040 503 2163, WSP Finland Oy.


Regional information