Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Valtatien 2 liikenneturvallisuustarkastus valmistunut - välillä Loimaa-Pori lukuisia ongelmallisia kohteita (Satakunta ja Varsinais-Suomi)

Valtatielle 2 on tehty liikenneturvallisuustarkastus. Liikenneturvallisuustarkastuksessa käytiin läpi valtatien Loimaa–Pori-välin onnettomuudet, aikaisemmat suunnitelmat ja määritettiin asiantuntijatyönä ensimmäisen ja toisen kiireellisyysluokan toimenpiteet. Suunnitelmassa on esitetty yhteensä noin 250 toimenpidettä valtatien parantamiseksi. Varsinais-Suomen ELY-keskus pyrkii resurssiensa rajoissa toteuttamaan tulevina vuosina esitettyjä toimenpiteitä. Valtatie 2 Helsingistä Poriin toimii Satakunnan maakunnan pääliikenneyhteytenä pääkaupunkiseudulle ja se kuuluu EU:n päättämään TEN-T-verkkoon. Valtatien 2 liikennemäärät ovat välillä 3 200 – 18 300 ajon./vrk. Onnettomuuksien kokonaismäärä oli laskussa, mutta vuodesta 2012 omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat kasvaneet voimakkaasti. Suurimmat onnettomuuskasaumaliittymät löytyvät Porin päästä tasoliittymistä.

Suurimmat ongelmat Porin päässä tasoliittymissä

Valtatie 2 Helsingistä Poriin toimii Satakunnan maakunnan pääliikenneyhteytenä pääkaupunkiseudulle ja se kuuluu EU:n päättämään TEN-T-verkkoon. Valmistuneessa liikenneturvallisuustarkastuksessa käytiin läpi valtatien Loimaa–Pori-välin onnettomuudet, aikaisemmat suunnitelmat ja määritettiin asiantuntijatyönä ensimmäisen ja toisen kiireellisyysluokan toimenpiteet. Toimenpide-esitykset toimivat mm. lähtöaineistona käynnissä olevaan koko Helsinki–Pori-yhteysvälin kehittämissuunnitelmaan.

Valtatien 2 liikennemäärät ovat välillä 3 200 – 18 300 ajon./vrk raskaan liikenteen vaihdellessa välillä 7–21 %. Viimeisen kymmenen vuoden aikana liikennemäärät ovat kasvaneet erityisesti Porin päässä, osin jopa 24 %. Tarkastelujaksolla tapahtuu keskimäärin noin 150 liikenneonnettomuutta vuodessa, joista noin 22 johtaa vuosittain henkilövahinkoon. Valtatien onnettomuuksien vakavuusasteessa on tapahtunut muutos parempaan suuntaan: henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet peräti 35 % kun verrataan onnettomuuksia vuosina 2005–2009 ja vuosina 2010–2014. Onnettomuuksien kokonaismäärä oli laskussa, mutta vuodesta 2012 omaisuusvahinkoon johtaneet onnettomuudet ovat kasvaneet voimakkaasti. Kaikista onnettomuuksista puolet on ollut hirvieläinonnettomuuksia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tarkasteluvälillä on menehtynyt 11 henkilöä. Suurimmat onnettomuuskasaumaliittymät löytyvät Porin päästä tasoliittymistä.

Pienistä toimenpiteistä liikkeelle – tarvetta myös järeille parantamistoimille

Suunnitelmassa on esitetty yhteensä noin 250 toimenpidettä valtatien parantamiseksi. Toimenpiteet on jaettu kahteen kiireellisyysluokkaan ja jokaiselle toimenpiteelle on esitetty vastuutaho ja karkea yksikkökustannusarvio. Kaikkien hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 9,9 miljoonaa euroa. Toimenpiteet on jaettu kolmeen kategoriaan:
A) Ajoratamaalaukset, B) Liikennemerkkijärjestelyt ja C) Infratoimenpiteet.

Kiireellisyysluokkaan 1 on esitetty yhteensä noin 200 toimenpidettä ja niiden kokonaiskustannusarvio on noin 2,1 miljoonaa euroa. Kiireellisyysluokkaan 2 on esitetty noin 40 toimenpidettä ja niiden kokonaiskustannusarvio on noin 7,8 miljoonaa euroa. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden yhteenlaskettu laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 1,6 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa (nykyisin tapahtuu noin 22 heva-onnettomuutta vuodessa).

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyrkii resurssiensa rajoissa toteuttamaan tulevina vuosina esitettyjä toimenpiteitä. Toimenpiteiden toteutusta tullaan seuraamaan ja ensimmäinen seurantapalaveri järjestetään kahden vuoden kuluttua vuoden 2018 lopussa.

Raportti on ladattavissa Doriasta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-435-4

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus Jaakko Klang, p. 0400 824 207

- Linea Konsultit Oy, Mikko Lautala, p. 040 528 7909

 


Regional information