Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Valtatien 18 rakentaminen Pelmaan liittymässä Seinäjoella (Ylistaro) (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käynnistämä tiesuunnittelu valtateiden 16 ja 18 liittymään, Pelmaan kohdalla, on edennyt tiesuunnitelman osalta toiseen yleisötilaisuuteen. Tilaisuudessa tullaan esittelemään ehdotusta, jonka mukaisena tiesuunnitelma on tarkoitus laatia, yleisötilaisuudessa saatava palaute huomioiden.

Suunnitelmaehdotusta esitellään yleisölle keskiviikkona 14.10.2015 klo 16.00–18.00 Ylistaro-talon auditoriossa, osoitteessa Kaukolanraitti 5.

Hankkeen sisältö

Tiesuunnitelmaehdotuksen päätoimenpiteet:

 • Valtatie 18 Vaasa-Seinäjoki – suunnassa muutetaan pääsuunnaksi nykyisen Vaasa-Lapua – suunnan asemesta. Perusteena muutokselle on Vaasa – Seinäjoki suunnan selvästi suurempi liikennemäärä sekä liikenteen voimakas kasvu, joka Vaasan ja Seinäjoen välisellä osuudella on prosentuaalisesti nopeinta koko maassa.
 • Uusi valtateiden 16 ja 18 liittymä rakennetaan tasoliittymänä ja valtatielle 18 rakennetaan kaistajärjestelyt vasemmalle ja oikealle kääntyvien kaistoineen.

Edellisen vaiheen suunnitelmaratkaisuihin on tehty eräitä tarkistuksia ja myös lisätty pienempiä toimenpiteitä saadun palautteen pohjalta:

 • Valtatien 18 oikaisun mitoitusnopeudeksi on valittu 80 km/h aiemman 100 km/h asemesta ja valtatielle tehtävä kanavointi rakennetaan korotetuin saarekkein aiemman maalatun kanavoinnin asemesta.
 • Oikealle kääntyvien kaista Seinäjoen suunnasta rakennetaan välikaistalla erotettuna.
 • Puhdistamontien liittymää siirretään Vaasan suuntaan ja Mällikkäläntien yksityistieliittymä esitetään katkaistavaksi.

Hankkeen vaikutukset

 • Liikenteellisen pääsuunnan sujuvuuden paraneminen ja liikenteen aikakustannussäästöt.
 • Valtatien 18 (Ylistarontie) syrjään jäävä osa muuttuu kaupungin kaduksi ja palvelee jatkossa alueen liiketontteja.
 • Tiesuunnittelun edetessä toimenpiteiden rakentamiskustannukset ovat tarkentuneet ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 2 M€.
 • Suunnittelun yhteydessä määritetään myös yleiskaavoituksen valmistumisen edellyttämät varaukset tulevaisuuden liikennejärjestelyille.

Kaavoitus

 • Tiesuunnittelun valmistuttua Seinäjoen kaupunki jatkaa Ylistaron keskustan osayleiskaavan valmistelua ehdotusvaiheen nähtävilläoloa varten huomioiden tiesuunnittelun tavoitteet ja järjestelyt Pelmaan liittymässä. Kaupunki tekee myös tiesuunnitelman edellyttämät asemakaavamuutokset Ylistarontien muuttamiseksi kaduksi.

Jatkotoimenpiteet

 • Yleisötilaisuuden jälkeen tiesuunnitelma laaditaan valmiiksi loka-marraskuun vaihteessa 2015. ELY-keskus hankkii suunnitelmasta maantielain mukaiset lausunnot Seinäjoen kaupungilta, maakunnan liitolta sekä maakuntamuseolta. Seinäjoen kaupunki asettaa tiesuunnitelman yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, jolloin suunnitelmasta on mahdollista tehdä muistutuksia.
 • Tiesuunnitelman jälkeen suunnittelu jatkuu rakennussuunnitelman laatimisella.
 • Hankkeen toteuttamisesta ei ole vielä olemassa päätöksiä.

Liitteet
 

Yleiskartta (pdf, 2Mt) ja suunnitelmakartta (pdf, 900 kt)

Lisätietoja hankkeesta:

 • Janne Ponsimaa
  Projektipäällikkö
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Puh. 029 502 7746
  [email protected]

 

 

 • Keijo Kaistila
  Suunnittelupäällikkö
  Seinäjoen kaupunki
  Puh. 044 754 1648
  [email protected]

 

Kaavoitus:

 

 


Regional information