Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Valtatie 9 yleissuunnitelman tarkistaminen Jännevirran kohdalla (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus on aloittanut Jännevirran sillan ja siihen liittyvien tiejärjestelyjen yleissuunnitelmaa koskevan tarkistustyön valtatie 9:llä. Kolme kilometriä pitkä suunnittelualue alkaa länsipuolelta noin 0,5 km ennen siltaa ja päättyy itäpuolelle noin 2 km sillan jälkeen, Suotaipaleen kohdalle.

 Kyseiselle tieosuudelle on hyväksytty vuonna 2007 yleissuunnitelma, jossa silta on sijoitettu nykyisen sillan viereen sen eteläpuolelle, valtatien linjausta on muutettu molemmin puolin siltaa ja liittymiä on järjestelty. Sillan alikulkukorkeudeksi on määritelty 12 metriä ja siltaan on suunniteltu avattava osuus nykyisen laivaväylän kohdalle. Saimaan syväväyläverkkoon kuuluvan laivaväylän alikulkukorkeusvaatimus on 24,5 metriä. Avattavalla sillalla turvataan syväväylän tarvitsema alikulkukorkeus.

Nykyinen Jännevirran silta on rakennettu vuonna 1951 ja silta on peruskorjattu vuonna 1995. Sillan ylittävän liikenteen määrä on koko ajan kasvanut, mikä on lisännyt sillan rasitusta ja silta on myös liian kapea nykyiselle liikenteelle.  Myös avattavan sillan koneisto joutuu yhä lujemmalle vesiliikenteen kasvaessa. Siltaa avattiin vuonna 2012 yli 500 kertaa. Sillan elinkaari on lähestymässä loppuaan. Suunnitelman tarkistamisella parannetaan uuden sillan rakentamisvalmiutta. Uuden sillan rakentamisajankohta ei ole tiedossa.

Tarkistamistyö tehdään, koska halutaan selvittää vielä sillan korkeusasemaa ja onko mahdollisuuksia kiinteän sillan rakentamiseen. Tavoitteena on, että valtatien liikennettä häiritsevien avausten määrä saataisiin mahdollisimman vähäiseksi ja turvattaisiin syväväylälle riittävä alikulkukorkeus. Siilinjärven kunnalla on meneillään samanaikaisesti yleiskaavan tarkistaminen Jännevirran alueella. Tien yleissuunnitelman tarkistaminen palvelee myös kaavoitusta.  

Suunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä.

Suunnittelusta järjestetään yleisötilaisuus kesälomakauden jälkeen. Tilaisuudesta ilmoitetaan erikseen sanomalehdissä.

Suunnitelman teettää Pohjois-Savon ELY- keskus.

Lisätietoja

suunnitteluasiantuntija Martti Piironen, puh. 0295 026 756,
sähköposti: martti.piironen(at)ely-keskus.fi.


Regional information