Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Valtatie 5:n parannus Leppävirran ja Humalajoen välillä käynnistyy (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa toukokuun alussa valtatie 5:n parantamisen Leppävirran ja Humalajoen välillä. Hanke valmistuu lokakuussa 2016. Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatie 5:n liikenteenvälityskykyä ja liikenneturvallisuutta sekä vähentää onnettomuuksia. Myös kevyen liikenteen sujuvuus paranee tie leventämisen myötä.

Tieosuuden ajoradat pysyvät leveydeltään ennallaan, mutta pientareita levennetään 0,5 metriä tien molemmilta puolilta. Näkemiä parannetaan näkemäleikkauksin ja puustoa poistamalla, tiekaiteita uusitaan ja lisätään, tarpeettomat pysäkit, kääntymiskaistat ja väistötilat puretaan ja koko tieosuus päällystetään.

Hankkeella tehdään myös siltatöitä. Paukarjoen silta muutetaan putkisillaksi ja Mertakosken sekä Pyöreenjoen sillat korjataan.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Puuston poisto hankkeella alkoi 13.4.2016. Paukarjoen sillan uusiminen putkisillaksi alkaa 2.5.2016 kiertotien rakentamisella.  Kiertotie on käytössä viikosta 19 alkaen noin kaksi viikkoa. Muiden siltojen korjaukset alkavat sitten kun Paukarjoen silta on valmistunut.

Tasausjyrsinnät valtatiellä tehdään kesäkuussa. Varsinainen tien leventäminen alkaa heinäkuun alussa ja työ on valmis 14.10.2016 mennessä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 4 milj. euroa ja pääurakoitsijana toimii Skanska Asfaltti Oy.

Rakennustyön takia joudutaan yleistä liikennettä ohjaamaan ja rajoittamaan työn etenemisen tahdissa. Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat käytössä koko työn ajan.

Lisätietoja

ELY-keskus
Projektipäällikkö Kari Leinonen, p.0295 026 739
Projektipäällikkö Heikki Liukkonen, p. 0295 026 742 (paikalla 2.5.2016)

Skanska Asfaltti Oy
Työmaapäällikkö
Sami Stoor p. 0503072118

 


Regional information