Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Valtatie 5 Leppävirran kohdan yleissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut yleissuunnitelman laatimisen valtatie 5:n parantamiseksi Leppävirran kohdalla. Tieosuudesta on tavoitteena kehittää yhtenäinen ja turvallinen yhteys, jossa otetaan huomioon sekä valtakunnallisen että paikallisen liikenteen tarpeet.

Suunnittelualue sisältää Leppävirralla valtatie 5 osuuden, joka alkaa Nikkilänmäen eteläpuolelta ja päättyy Kaidanlammen eteläpuolelle.

Kaksi eri vaihtoehtoa tarkastelussa

Nykyinen valtatie 5 Leppävirran kohdalla on rakennettu 1950–60-luvuilla. Valtatien parantamista on tarkasteltu eri selvityksissä sekä nykyisellä paikalla että uudella linjauksella. Leppävirran taajaman osayleiskaava mahdollistaa molempien vaihtoehtojen tutkimisen. Myös Pohjois-Savon maakuntakaavassa on nykyisen valtatien länsipuolella varaus uudelle tieyhteydelle.

Käynnistyvässä yleissuunnitelmatyössä tutkitaan aluksi molempia vaihtoehtoja. Lopullinen yleissuunnitelma tehdään vertailussa paremmaksi osoittautuvan vaihtoehdon pohjalta.

Valtatien 5 parantamisen keskeisenä tavoitteena on edistää liikenteen sujuvuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä varmistaa osaltaan riittävän yhtenäisen valtatieosuuden kehittyminen. Lisäksi valtatien parantamisella tuetaan alueen maankäytön kehittämistä ja torjutaan liikenteen melu- ja päästöhaittoja. Suunnitteluratkaisussa otetaan huomioon asukkaiden tarpeet ja pyritään välttämään haitallisia ympäristövaikutuksia.

Yleissuunnitelman sisältö

Yleissuunnitelma on maantielain mukainen suunnitelma, jossa suunnitellaan valtatien parantamisen periaateratkaisut myöhemmin tapahtuvaa tarkempaa suunnittelua varten. Yleissuunnitelmassa esitetään tie- ja liikennetekniset parantamistoimenpiteet, niiden vaikutukset muun muassa liikenteeseen, talouteen ja ympäristöön sekä järjestelyjen kehittämispolku ja haittojen lieventäminen.

Valtatie 5 Leppävirran kohdan parantamisen tavoitteet saavutetaan todennäköisesti perusratkaisulla, jossa valtatie on keskikaiteellinen ohituskaistatie, kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä ja nopeusrajoitus on pääsääntöisesti 100 km/h. Ratkaisu tarkentuu kuitenkin osana yleissuunnitelmatyötä.

Yleissuunnitelmassa tarkastellaan myös valtatien suunnitteluun liittyvien maanteiden, yksityisteiden ja katujen sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä.

Vuorovaikutus ja hankkeen eteneminen

Asukkailla sekä muilla alueen toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Hankkeen aikana järjestetään esittelytilaisuuksia, joista ilmoitetaan alueen lehdissä sekä ELY-keskuksen internet-sivuilla. Ensimmäinen esittelytilaisuus järjestetään elo-syyskuussa 2017 ja siitä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Suunnittelu on käynnistetty toukokuussa 2017. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Timo Järvinen (puh. 0295 026 722 tai [email protected]) sekä konsulttina toimivassa Sitossa Matti Romppanen (puh. 020 747 6740 tai [email protected]).

Hankkeen Internet-sivut: Valtatien 5 parantaminen Leppävirran kohdalla, yleissuunnitelman laatiminen


Regional information