Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020

Efterlysning av idéer till riksomfattande landsbygdsprojekt (NTM-centralen)

 

NTM-centralen i Tavastland efterlyser projektidéer som lämpar sig för landsbygdsprogrammets åtgärder och har riksomfattande mål.

Avsikten med den riksomfattande projektverksamheten är att styra en del av landsbygdsprogrammets projektfinansiering till projekt som leder till bättre resultat och effektivare genomförande av programmet. Målet är också att komplettera och stöda det utvecklingsarbete och den projektverksamhet som genomförs i regionerna. Under denna ansökningsomgång söker vi projekt att finansiera under år 2016.

Inom ramen för efterlysningen av idéer till riksomfattande projekt tar vi emot idéer som gäller landsbygdsutveckling och som lämpar sig för riksomfattande projektfinansiering. Denna gång gäller efterlysningen följande två teman:

1. Förstärka livsmedelskedjans konkurrenskraft och utveckla förutsättningarna för export

2. Digitalisering vid utveckling av tjänster och företag

 

Idéblanketten och närmare information om idéefterlysningen och programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020:

 

Idéblanketten skickas till Tavastlands NTM-centrals registratur så att den är framme senast 25.9.2015 före kl. 16.15.

 

Ytterligare upplysningar

expert Lassi Hurskainen, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 046

utvecklingschef Timo Kukkonen, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 065


Regional information