Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Nationellt betydelsefulla landskapsområden - samråd om förslag  18.1.-19.2. (NTM-ventralen i Egentliga Finland)

Miljöministeriet har kallat till offentligt samråd om föreslaget till nationellt betydelsefulla landskapsområden. I förslaget ingår sammanlagt 183 landskapsområden, inklusive områdesbeskrivningar, förslag till avgränsningar och en bakgrundspromemoria. Planens konsekvensbedömning (SOVA) har bifogats bakgrundspromemorian. Det hålls samråd om inventeringen 18.1–19.2.2016.

Samrådsdokumenten finns till påseende i de kommuner, i vars områden de föreslagna nationella betydelsefulla landskapsområdena ligger.  Vid närings-, trafik- och miljöcentralerna finns till påseende materialet från verksamhetsområdet i fråga.  På webben finns att se hela landets material och bakgrundsdokument samt närings-, trafik- och miljöcentralernas kontaktuppgifter för inlämnande av ställningstaganden.

Samrådet är öppet för alla

Miljöministeriet begär ställningstaganden gällande områdesurvalets omfattning och representativitet, avgränsningen och områdesbeskrivningarna av landskapsområdena samt grunderna för värdeklassificeringen av landskapsområdena. Man begär också åsikter om miljökonsekvensbedömningen.

Ställningstaganden skickas elektroniskt eller i pappersform till den NTM-central, i vars region landskapsområdet i fråga ligger. Alla ställningstaganden behandlas av miljöministeriet, som ansvarar för eventuella förändringar som görs utifrån hörandet och remissrundan.

Statsrådet behandlar inventeringsredogörelsen och fattar ett principbeslut om ärendet sannolikt under 2016. Det nya beslutet ersätter principbeslutet från 1995.

Sydvästra Finlands landskapspärlor - 10 områden i Egentliga Finland och 6 i Satakunta

De nya förslagen i Egentliga Finland är Ströömi farled i Gustavs och Bjärnås odlingslandskap i Salo. I Satakunta föreslås som nya landskapsområden kulturlandskapen i Eura och Kiukais. Man har också ändrat avgränsningarna för landskapsområden som fastställts som nationellt betydelsefulla utifrån tidigare inventeringar. Bland annat Skärgårdshavets havslandskap och kulturlandskapet i Kumo älvdal har vidgats betydligt. Man har också inskränkt vissa områdens avgränsningar.

Bilder:

Egenliga Finland

Satakunta

Saaristomeren merimaisemat
Ströömin meriväylä
Airiston merimaisema
Mynälahden kulttuurimaisema
Laitilan lakeus
Aurajokilaakson viljelymaisema
Paimionjoklaakson viljelymaisema
Perniön viljelymaisemat
Halikonjokilaakson viljelymaisema
Uskelanjokilaakson viljelymaisema

Euran ja Kiukaisten kulttuurimaisemat
Köyliönjärven kulttuurimaisema
Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisemat
Yyterin rantamaisemat
Ahlaisten kulttuurimaisema
Vihteljärven reitin ja Riihonlahden kulttuurimaisemat

 


Regional information