Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet arvioidaan uudelleen - Muutoksia myös Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Maisema-alueilla tavoitellaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilymistä. Kaakkois-Suomessa on tällä hetkellä 15 valtioneuvoston päätöksellä vahvistettua valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Maaseutumaisema, maaseudun elinkeinot ja arvomaailma ovat muuttuneet vuodesta 1995, jolloin päätettiin nykyisistä maisema-alueista. Tämän vuoksi maisema-alueiden inventointi on päivitetty ympäristöministeriön johdolla vuosina 2010–2015, ja alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu. Uuden inventoinnin maisema-alueiden valikoimassa korostuvat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset maisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen.

Vaikuta maisema-alueisiin

Kaakkois-Suomessa valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi ympäristöministeriö esittää 13 aluetta, joista 9 sijaitsee Kymenlaakson ja 4 Etelä-Karjalan alueella. Ennen kuin valtioneuvosto tekee päätöksen maisema-alueista, on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa maisema-alueista järjestettävässä kuulemisessa, joka alkaa 18.1.2016 ja jatkuu 19.2.2016 asti. Palautetta voi antaa maisema-alueiden rajauksista, kuvauksista tai maisema-alueiden valinnoista yleensä. Palaute maisema-alueista lähetetään ELY-keskukseen.

Päivitysinventointia esittelevät aineistot ovat esillä ympäristöministeriössä ja internetsivulla (ym.fi/maisemakuuleminen) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskuksissa) ja asianomaisissa kunnissa. Kaakkois-Suomen aineistot ovat nähtävillä ELY-keskuksen toimipaikoissa Kouvolassa (Salpausselänkatu 22)  ja Lappeenrannassa (Kauppakatu 40 D).

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan päivitysinventoinnit on tehty 2013 -14 maakunnan liittojen, ELY-keskuksen ja paikallisten yhteistyötahojen yhteistyöllä. Työhön saatiin tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Inventoinnista on tehty internettiin esittelysivusto. Valtakunnallisen koosteen hankkeesta on tehnyt ympäristöministeriön asettama Maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmä (MAPIO), joka on myös vastannut maakunnittain tehtyjen inventointien ohjaamisesta.

Esitys Kaakkois-Suomen valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi

Kymenlaakso
• Itäisen Suomenlahden saaristomaisemat  Hamina, Kotka, Pyhtää
• Kymijokilaakson kulttuurimaisema  Kotka, Kouvola, Loviisa, Pyhtää
• Elimäen viljelymaisema   Kouvola
• Hiidenvuoren maisemat   Iitti, Kouvola
• Kimolan kulttuurimaisema   Iitti, Kouvola
• Jaalan kirkonseudun kulttuurimaisema  Kouvola
• Sippolan- ja Summanjokilaaksojen kulttuurimaisema  Hamina, Kouvola
• Klamilan kulttuurimaisema   Virolahti
• Vaalimaanjokilaakson kulttuurimaisema  Miehikkälä, Virolahti

Etelä-Karjala
• Joutsenon viljelymaisema   Lappeenranta
• Kyläniemen viljely- ja järvimaisemat  Ruokolahti, Taipalsaari
• Haukkavuoren maisemat   Rautjärvi, Ruokolahti
• Tarnalan viljely- ja järvimaisemat   Parikkala

Maatalousympäristössä arvokkaan maisema-alueen arvo on tunnustus ihmisen luontoa rikastuttavalle toiminnalle sekä kunnianosoitus sukupolvien työlle. Suurin osa esitetyistä maisema-alueista edustaa maaseudun elinkeinomaisemia. Kohteisiin sisältyy myös maisemanähtävyyksiä, jotka ovat valtakunnallisesti tunnettuja, maisemaltaan ainutkertaisia ja kulttuurihistoriallisesti huomattavia.

Maanomistajan näkökulma

Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin ja maankäytön suunnitteluun. Maisema-alueet tuovat maisemanäkökulman kaavoitukseen ja rakentamiseen. Maisema-alueiden avulla pyritään ohjaamaan ja tukemaan alueiden kehitystä niiden maisemallista ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistamalla.

Maisema-alueet voivat edistää kylätoimintaa ja asukkaiden yhteistyöverkostoja. Maisema-alue voi olla myöntöperuste hankerahoitukselle tai ympäristökorvaukselle. Paikallisten aloitteesta maisema-alueille on mahdollista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita. 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet eivät suoraan vaikuta maanomistajan oikeuksiin toimia alueella. Vaikutus voi tulla kaavoituksen sekä rakentamiseen ja muihin toimenpiteisiin liittyvien lupamenettelyiden kautta. Alueet eivät muodosta maanomistajille suoria velvollisuuksia. Maisema-alueiden maanomistajien toivotaan kuitenkin huomioivan maisemanäkökohdat omassa toiminnassaan.

Lisätietoja
• Tuula Tanska P. 0295 029 291
• Pertti Perttola P. 0295 029 267

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Regional information