Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Nationellt värdefulla landskapsområden 2022 i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Statsrådet har 18.11.2021 fattat beslut om nationellt värdefulla landskapsområden. Det finns nu sammanlagt 186 nationellt värdefulla landskapsområden, som är mångsidigt representativa exempel på kulturlandskap och landskapssevärdheter som har uppstått genom samverkan mellan naturen och den traditionella markanvändningen.

Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten har fått sju nya landskapsområden: Kvarkens skärgårdslandskap, Purmo ådals odlingslandskap, Kimo ådals odlingslandskap, Orisbergs kulturlandskap, Vattaja och Ohtakari strandlandskap, Vetil ådals odlingslandskap och Lestijoki ådals kulturlandskap. I samband med beslutet om landskapsområdena har också gamla områdesgränser justerats och området Övermalax – Åminne har tagits bort.

Ohtakarin rantamaisema.
Strandlandskapet i Ohtakari.