Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Valkiajärveä kunnostetaan (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Seinäjoen ja Jalasjärven rajalla sijaitsevaa Valkiajärveä kunnostetaan talvella 2015 - 2016. Syksyn aikana on järven vedenpintaa laskettu noin metrillä kunnostustöiden toteuttamista varten. Kunnostustyöt on aloitettu järven eteläosan ruoppauksilla. Urakoitsijana kunnostushankkeessa toimii Maansiirto Soukkala Oy Alavudelta.

Valkiajärven kunnostukseen kuuluu järven ruoppauksia, rantapenkereiden tiivistämistä ja pohjapadon rakentaminen. Valkiajärvi on matala umpeenkasvanut järvi, jonka kesävesi on hyvin matalalla. Kunnostuksen tavoitteena on nostaa järven alimpina vedenkorkeuksia kuitenkin niin, että tulvakorkeudet eivät nouse. Lisäksi kunnostuksella lisätään avointa vesialuetta ja hillitään järven umpeenkasvua.

Kunnostuksen kokonaiskustannusarvio on 120 000 euroa, josta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus maksaa puolet ja Valkiajärven kalastusseura yhteistyökumppaneineen toisen puolen. Kunnostustyöt ovat saaneet aluehallintoviraston luvan vuonna 2013 ja luvanhaltija on Valkiajärven kalastusseura.

Lisätietoja:

Valkiajärven kalastusseura:

  • Tapani Salmi, puh. 050 561 9705
  • Sari Kivelä, puh. 040 523 8537

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

  • Kim Klemola, puh. 0295 027 829

Regional information