Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Vaikuta Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintaan (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Ehdotus Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmaksi on kuultavana 31.3.2015 asti. Osana kuulemista Kokemäenjoen tulvaryhmä järjestää kolme yleisötilaisuutta seuraavasti:

  • HUITTINEN tiistaina 20.1. klo 17.30, Huittisten kaupungintalon valtuustosali, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen
  • KOKEMÄKI keskiviikkona 21.1. klo 17.30, Vanhan yhteiskoulun juhlasali (valtuustosali), Tulkkilantie 16 b, 32800 Kokemäki
  • PORI keskiviikkona 28.1. klo 17.30, Ravintola Liisanpuiston auditorio, Liisankatu 20, 28100 Pori

Kokemäenjoen vesistössä sijaitsee kaksi merkittävää tulvariskialuetta Porissa ja Huittisissa. Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksessa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää.

Tulvariskien syntymistä voidaan ennaltaehkäistä erityisesti maankäytön suunnittelun avulla, eli huomioimalla tulvariskialueet rakennuspaikan valinnassa. Valmiustoimilla, kuten tulvakarttojen ja valmiussuunnitelmien laatimisella sekä kansalaisille tiedottamisella, voidaan parantaa yhteiskunnan varautumista tulviin. Myös tulvavaara- ja tulvatilannetoiminnan tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten vesistön säännöstely sekä jää- ja hyydepatojen ehkäisy, ovat keskeisessä asemassa tulvariskien vähentämisessä.

Tulvariskien hallinnan tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty myös suurien tulvasuojeluhankkeiden toteuttamista; Porissa olemassa olevien uomien ruoppausta sekä Harjunpäänjoen alaosan järjestelyä, Huittisissa ja Kokemäellä Säpilän oikaisu-uoman rakentamista.

Yleisötilaisuuksissa esitellään ja keskustellaan sekä otetaan vastaan kommentteja tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta. Palautetta voi antaa tilaisuuksissa suullisesti sekä kirjallisesti. Lisäksi palautetta voi antaa ELY-keskukselle esimerkiksi sähköisellä palautelomakkeella, sähköpostilla tai kirjaamoon osoitettuna kirjeenä. Suunnitelmasta voi keskustella Otakantaa.fi -verkkopalvelussa osoitteessa www.otakantaa.fi.

Ehdotukseen Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelmaksi voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/trhs/Kokemaenjoki.
 

Lisätietoja:

Olli-Matti Verta, p. 0295 022 961, [email protected]


Regional information