Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vaaralan risteyssiltojen korjaustöistä muutoksia Vt 4:n ja Kehä III:n rampin ajoneuvoliikenteeseen (Uudenmaan ELY-keskus)

Huhtikuun lopussa käynnistyvä Vaaralan risteyssiltojen korjaus aiheuttaa muutoksia valtatien 4 ja Kehä III:n rampin liikennejärjestelyihin Vantaalla. Työt muuttavat myös kevyen liikenteen järjestelyjä.

Korjaustyöt aloitetaan huhtikuun lopussa reunapalkkien kunnostustyöllä ja kaidetöillä. Tämän työvaiheen aikana nykyiset ajokaistat valtatiellä 4 säilyvät liikenteen käytössä. Alueelle asetetaan alennettu nopeusrajoitus, 50 km/h. Ajoneuvoliikenteen yhteys Kehä III:n rampille ja kevyenliikenteen yhteys säilyvät siltatöistä huolimatta.

Elo–syyskuussa vuorossa on sillan pintarakenteiden uusiminen, jolloin valtatiellä 4 ajoneuvoliikenteen käytössä on työmaan kohdalla vain kaksi ajokaistaa suuntaansa. Alennettu nopeusrajoitus, 50 km/h, pidetään voimassa. Myös tässä vaiheessa ajoneuvoliikenteen yhteys Kehä III:n rampille ja kevyenliikenteen yhteys säilyvät.

Korjaustyöt valmistuvat lokakuun alkupuolella.

Työn rakennuttajana toimii Uudenmaan ELY-keskus. Urakoitsijana kohteessa toimii Destia Oy ja urakan valvonnasta vastaa Sweco PM Oy.

Kartta (pdf. 244 kt)

 

Lisätietoja:

  • valvontakonsultti Teija Räihä, SWECO PM Oy, 040 672 1548
  • vastaava työnjohtaja Olli-Pekka Angeria, Destia Oy, 040 540 5899
  • projektipäällikkö Timo Repo, Uudenmaan ELY-keskus, 0400 415 109

 


Regional information