Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Trafikledsverket förbereder sig för en partiell släckning av landsvägsbelysningen

Trafikledsverket förbereder sig på att man under vintern kan bli tvungen att tillfälligt släcka en del av belysningen på landsvägarna för att förebygga eventuell elbrist. Målet med att delta i energispartalkot är att undvika elbrist och tvungna elavbrott när elproduktion inte räcker till att motsvara efterfrågan.

Trafikledsverket ansvarar tillsammans med de regionala NTM-centralerna för cirka 78 000 kilometer landsväg, varav cirka 12 000 kilometer är upplysta med sammanlagt 260 000 lampor.Besparingen till följd av partiella släckningar skulle vara mycket ansenlig. Elbehovet för vägbelysning på landsvägarna är uppskattningsvis cirka 43 megawatt. Om hälften av belysningen släcks skulle det täcka cirka fem procent av ett potentiellt effektunderskott på 400 megawatt i hela landets elproduktion.

Trafiksäkerheten upprätthålls

Man strävar efter att minimera konsekvenserna för trafiksäkerheten vid eventuella släckningar.Vid avbrotten försöker man till exempel undvika tätortsområden med mycket gång- och cykeltrafik. Även i korsningsområden och tunnlar vill man hålla belysningen tänd för att garantera säkerheten.

Om elbrist hotar skulle belysningen släckas ungefär klockan 7–9 på morgonen och ungefär klockan 16–19 kvällstid, dvs. under elförbrukningstopparna. Dessutom har man kartlagt omgivningen kring bland annat skolor: släckningen på morgonen skulle undvikas, men kvällssläckningar kunde utföras.

Läs mer:

Trafikledsverket förbereder sig för en partiell släckning av landsvägsbelysningen, Trafikledsverkets meddelande 2.12.2022 (vayla.fi)