Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Fiska inte med nät i saimenvikarens utbredningsområden i juli

Det finns fiskebegränsningar för att skydda saimenvikaren. Förbudet mot nätfiske i Saimen upphör i juli (siklöjenät är tillåtna fr.o.m. 21.6). Men nätfiske i juli utgör en fara för små kutar som trasslar in sig i näten lättare än större saimenvikare. Därför rekommenderas andra fångstmetoder än nätfiske i juli. Här ser du bestämmelserna som gäller för fiskebegränsningsområdet i Saimen:

  • Inget nätfiske alls under tiden 15.4–30.6.  Ett undantag är dock siklöjenät med ett knutavstånd under 22 millimeter som får användas från och med den 21 juni.
  • Att använda grimnät och nät i extra stark trådgrovlek är förbjudet året om. 
  • Nätets eller nätradens bägge ändar ska alltid förankras på bottnen.
  • Öppningen till en katsa eller en mjärde får inte vara bredare än 15 cm, inte ens om den är uttöjd. 
  • Det är alltid förbjudet att använda långrev, likaså andra krokredskap med fisk eller fiskbitar som lockbete.

Läs mera:

Fiska inte med nät i saimenvikarens utbredningsområden i juli (Jord- och skogbruksministeriets meddelande 27 6.2022)