Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Uusia taksilupia Joutsaan ja Laukaaseen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 10.10.2013 uusia taksilupia Joutsaan ja Laukaaseen. Uudet taksiluvat on myönnetty ELY-keskuksen 27.11.2012 antaman kiintiöpäätöksen puitteissa.

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt kaksi uutta taksilupaa Joutsaan. Hakijoita oli kolme. Joutsan kunnan taksilupien enimmäismäärä on 19. Kyseisestä kiintiöstä 17 lupaa on henkilöautolle ja 2 esteettömälle henkilöautolle.

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt lisäksi yhden uuden taksiluvan Laukaaseen. Hakijoita oli kaksi. Laukaan kunnan taksilupien enimmäismäärä on 31. Kyseisestä kiintiöstä 29 lupaa on henkilöautolle ja 2 esteettömälle henkilöautolle.

Joutsan ja Laukaan uusia taksilupahakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Seuraava hakuaika Joutsaan päättyy 28.2.2014 ja Laukaaseen 31.3.2014.

Taksiluvan myöntäminen edellyttää pääsääntöisesti taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittamista ja kokemusta taksinkuljettajana toimimisesta. Hakijan on lisäksi oltava vakavarainen ja hyvämaineinen.

Lisätietoja
Keski-Suomen ELY-keskus, liikennelupa-asiantuntija Outi Vilander, p. 0295 024 722


Regional information