Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Uusia metsiensuojelualueita Kaakkois-Suomeen 326 hehtaaria (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Metsien monimuotoisuusohjelma METSO tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden suojella metsänsä vapaaehtoisesti korvausta vastaan. Vuonna 2015 tähän mahdollisuuteen tarttui Kaakkois-Suomessa 31 maanomistajaa ja suojelun piiriin saatiin 326 hehtaaria uusia metsiensuojelualueita. ELY-keskus maksoi korvauksia suojelusta noin 1,9 miljoonaa euroa.

Maanomistajan omistukseen jääviä yksityisiä suojelualueita ELY-keskus perusti 213 hehtaarille ja osti valtiolle suojelutarkoituksiin 96 hehtaaria. Lisäksi tehtiin yksi 17 hehtaariin suuruinen määräaikainen 20 vuoden suojelusopimus.

Perustetuista luonnonsuojelualueista suurin oli Tornator Oy:n Pyhtäälle perustama noin 68 hehtaarin suuruinen Strukan METSO-suojelualue. Keskimäärin perustetut suojelualueet ovat olleet vajaan kymmenen hehtaarin suuruisia. Yli puolet suojellusta metsäpinta-alasta on runsaslahopuustoista kangasmetsää.  Suojeluun saatiin myös lehtoja ja puustoisia soita.

METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka. Kaakkois-Suomi kuuluu ohjelman painopistealueisiin.

Vuonna 2016 tavoitteena on saada pysyvään tai määräaikaiseen suojeluun lisää metsäisiä luontotyyppejä, esimerkiksi lahopuustoisia tai iäkkäitä kangasmetsiä ja lehtoja. Erityisesti toivotaan maanomistajien suojeluhakemuksia syksyllä 2015 työnsä päättäneen valtakunnallisen soidensuojelutyöryhmän ehdotusten mukaisilta reheviltä puustoisilta soilta.

Lisätietoja:

www.metsonpolku.fi

Diplomi-insinööri Paula Mattila
puh. 0295 029 258
paula.mattila(at)ely-keskus.fi

Metsätalousinsinööri Pekka Jokinen
puh. 0295 029 240
pekka.jokinen(at)ely-keskus.fi


Regional information