Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Nya projekt börjat inom vattenhushållning - finansieringsansökan fortsätter i höst

Åtta vattenhushållningsprojekt inriktade på avrinningsområden har startat i år. De finansieras av miljöministeriets projektsökning gällande vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Projekten genomförs av många olika aktörer, från små föreningar till stora organisationer. Finansiering är tillgänglig också hösten 2022.

Teman i ansökan 2021 omfattade multimålinriktad hantering av avrinningsvatten och ökning av avrinningsområdesbaserade vattenskyddsåtgärder särskilt med naturenliga lösningar. Med hjälp av projekten blir det möjligt att förbättra vattendragens tillstånd och förbereda sig på extrema väderfenomen som klimatförändringen orsakar, utan att glömma ökningen och bevarandet av den biologiska mångfalden. Projekten pågår i ett till tre år. Budgetarna för projekten varierar från cirka 20 000 euro till en halv miljon euro.

Ansökan om understöd för vattenhushållning inom jord- och skogsbruket förvaltas av NTM-centralen i Norra Österbotten. Nästa ansökningstid är 18.10.2022-30.11.2022 som en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd.

Understöd kan sökas för projekt inom jord- och skogsbruket som:

  • främjar hållbar planering, genomförande och samarbete av vattendragsrestaurering i avrinningsområden
  • främjar jord- och skogsbrukets förutsättningar samt anpassning till och begränsning av klimatförändringen
  • förbättrar vattenhushållning på åkrar på innovativa sätt
  • minskar den externa belastningen på vattendrag
  • håller kvar och fördröjer vatten i avrinningsområden
  • ökar den biologiska mångfalden

Understöd kan beviljas för såväl breda samarbetsprojekt som planering och genomförande av lokala projekt.

Läs mer

Nya projekt börjat inom vattenhushållning - finansieringsansökan fortsätter i höst (14.7.2022, sttinfo.fi)