Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Uusi tuki sikaruton kestäville aitauksille (Etelä-Savo)

Hallitus päätti 28.6.2017 myöntää avustusta suomalaissikojen tarha-aitojen rakentamiseen. Sikojen ulkoilu voi jatkua ensi vuonna, mikäli tarhaaja rakentaa tai rakennuttaa sikatarhan aidat maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaan. Sikojen ulkona pito kielletään ulkotarhoissa, jotka eivät täytä ministeriön asetuksen vaatimuksia. Ulkonapitokielto ei koske eläintarhoja eikä kytkettynä ulkoilutettavia sikoja.

Ensi vuoden alusta kaikkien ulkotarhojen pitää olla aidattu joko olemassa olevan aidan oheen rakennetulla verkkoaidalla, olemassa olevan aidan molemmille puolille asennettavalla sähköaidalla tai muulla vastaavalla riittävän vankalla rakenteella. Aitauksen tarkoituksena on estää villisikojen pääsy kosketuksiin tarhattujen sikojen kanssa ja ehkäistä ulkoilevia sikoja afrikkalaiselta sikaruttotartunnalta.

Sikojen ulkoiluttamisesta on ilmoitettava kunnan eläinlääkärille vähintään kaksi kuukautta ennen ulkoiluttamisen aiottua aloittamista. Mikäli sikoja ulkoilutetaan vuoden 2018 alussa, pitää ilmoitus tehdä lokakuun loppuun mennessä. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, että ulkotarha on vaatimusten mukainen.

Valtio maksaa avustusta ulkotarhojen aitaamiseen vaatimusten mukaisiksi. Avustusta myönnetään yhteensä enintään 1,2 milj. euroa. Avustusta haetaan ELY-keskuksista viimeistään 30.9.2017 mennessä. Investointia ei saa aloittaa ennen avustushakemuksen vireille tuloa. Etusijalla haussa ovat lihantuotantoa varten sikoja kasvattavat hakijat. Maaseutuvirasto tiedottaa tarkemmin avustuksen hakemisesta.  

Afrikkalainen sikarutto on lakisääteisesti vastustettava, helposti leviävä eläintauti. Se on sioille tappava, mutta ei tartu ihmisiin. Suomessa ei ole koskaan tavattu afrikkalaista sikaruttoa, mutta sitä on kasvavissa määrin Suomen lähialueilla Venäjällä ja Baltian maissa, joissa tautisuojausta on tehostettu viime aikoina.

Lisätietoja:

Mikko Ukkonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4100
Anu Raatikainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4217


Regional information