Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Uusi Team Finland Explorer -rahoituspalvelu yritysten kansainvälistymisen ensiaskeliin (Pirkanmaa)

Team Finland Explorer on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa tekeville pk- tai midcap-yrityksille, jotka voivat ostaa rahoituksella asiantuntijapalveluja. Ostettavilla palveluilla yritys voi selvittää uusia vientimarkkinoita ja kehittää niille pääsemiseen tarvittavia valmiuksia.

Team Finland Explorer on 5000–10000 € suuruinen avustus, jossa Tekesin rahoituksen osuus on 50 % asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10000–20000 euroa.

Asiantuntijapalvelun tuottaja voi olla yritys, tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatio tai asiantuntija. Palveluntuottaja voi olla myös ulkomainen.

Esimerkkejä asiantuntijapalveluista, joita rahoituksella voi hankkia

  • kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia
  • liiketoimintamahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi
  • olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys
  • markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
  • jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus

Pirkanmaalla lisätietoja antaa

Team Finland -koordinaattori Jukka Kohonen
puh. 0295 023 555
s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisää tarkempaa tietoa myös Tekesin sivuilta: www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/tf-explorer/

 


Regional information