Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

En ny guide har publicerats till stöd för dikningar och vattenrestaureringsprojekt

Guiden ”Vesitalousisännöitsijän opas” (guide för vattenhushållningsdisponenter) har utarbetats i brett samarbete och riktas i synnerhet till disponenter, men också andra som ansvarar för dikningsprojekt eller vattenrestaureringsprojekt har nytta av den. Guiden innehåller konkreta anvisningar om bland annat dikningssammanslutningen och dess förvaltning, en översikt över dikning och juridiska synpunkter på torrläggning av mark samt grundläggande information om planering och genomföring av dikning och möjligheterna att få finansiering för ändamålet.

En stor skara av sakkunniga från NTM-centralerna, disponenter och skogsbruksexperter har gjort upp guiden.

Guiden för vattenhushållningsdisponenter, som tillsvidare endast finns på finska, och annan information om dikningar och grundtorrläggningsprojekt finns på webben:

Läs mer

En ny guide har publicerats till stöd för dikningar och vattenrestaureringsprojekt (11.11.2022, sttinfo.fi)