Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Nya utvecklingsprogrammet stödjer välbefinnande och hållbart jordbruk

Statsrådet har godkänt Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Programmet är det viktigaste instrumentet för att reformera jordbruket och stärka landsbygdens livskraft. Programmets offentliga medel uppgår till 5 618 miljoner euro. Av denna summa är en del EU-pengar och en del nationella medel. Därtill kommer privat finansiering genom investeringar.

EU-ministerrådet fattade beslut om andelen EU-pengar i fjol. För utvecklingsprogrammet har anvisats lite mer offentliga medel än under den förra programperioden.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna och de lokala Leadergrupperna tilldelar finansiering för många olika utvecklingsprojekt som möter behovet i ett visst område och stödjer det. Europeiska kommissionen ska godkänna programmet innan programmet kan inledas. Stöden kan förmodligen sökas vid ingången av år 2015.

Läs mera:


Regional information