Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

NTM-reformerna framskrider raskt, NTM-förordningen antagen

Statsrådet antog en ny NTM-förordning den 30 december 2014.  Genom förordningen sätts sådana lösningar och omstruktureringar i kraft som gör att centralernas servicenivå kan bevaras trots en snabb och avsevärd minskning av anslagen.

Den sakkunskap som hänför sig till alla omstrukturerade uppgifter kommer även i fortsättningen att stå till förfogande vid samtliga NTM-centraler, men den kommer att utnyttjas mera flexibelt och inom större områden.

Uppgifter inom NTM-centralernas ekonomi- och personalförvaltning samt vissa uppgifter som gäller utbetalning av statsunderstöd koncentreras till NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter, som inleder sin verksamhet vid ingången av 2015.

Innovations- och uppfinningsärendena samt de uppgifter som gäller affärsverksamhetens internationalisering och energistöd koncentreras till NTM-centralen i Birkaland, som sköter uppgifterna för hela landet. Vissa tillståndsuppgifter enligt naturskyddslagen som gäller artskydd koncentreras till NTM-centralen i Egentliga Finland, som sköter uppgifterna för hela landet.   De uppgifter som gäller regionala transportstöd koncentreras till NTM-centralen i Norra Österbotten.   

Tjänsterna för utvecklande av företagsverksamhet koncentreras till NTM-centralerna i Tavastland, Mellersta Finland, Södra Savolax och Norra Österbotten.  Fiskeriuppgifterna koncentreras till tre NTM-centraler, dvs. NTM-centralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland.  

Genom dessa lösningar uppnås på cirka 50 årsverken, vilket motsvarar cirka 3 miljoner euro på årsnivå. Regeringen har som en del av en betydande anpassning av den offentliga sektorn kommit överens om besparingar på 33 miljoner euro för NTM-centralerna.

Läs mera:

 


Regional information