Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

De första ansökningsomgångarna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inleds i regionerna

Den digitala servicehelheten för programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för region- och strukturpolitik är klar att användas. Ansökningsomgångarna för programperioden inleds stegvis. Först öppnas NTM-centralernas ansökningsomgångar för företagsfinansiering den 14 mars 2022.

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 stöder närings-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot marginalisering och fattigdom. Programmet omfattar Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF+) åtgärder.

Ansökningsomgångarna för programperioden inleds stegvis

Först öppnas NTM-centralernas ansökningsomgångar för understöd för utveckling av företag. Företagen kan ansöka om understöd för investeringar och utvecklingsåtgärder. Som utvecklingsåtgärder kan följande finansieras

  • företagets affärskompetens,
  • internationalisering,
  • utveckling av produkter, 
  • tjänster och 
  • produktionsmetoder,
  • beredning av projekt samt
  • annan därmed jämförbar betydande utveckling av företagsverksamhet.

Närmare information om kriterierna för understöd för utveckling av företag finns i NTM-centralernas utlysningar och i de regionala riktlinjerna för finansieringen.

Läs mer

De första ansökningsomgångarna i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inleds i regionerna (10.3.2022, tem.fi)