Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Uudistuneille yritystuille on kysyntää Länsi-Suomessa (Pirkanmaan ELY-keskus)

ELY-keskusten yritysrahoitus uudistui vuoden 2014 aikana. Yritystukilaki muuttui 1.7.2014 ja syksyn 2014 aikana yritystukien päätöksenteko keskitettiin Suomessa neljään suuralueeseen

 • Hämeen (Etelä-Suomi),
 • Etelä-Savon (Itä-Suomi),
 • Keski-Suomen (Länsi-Suomi) ja
 • Pohjois-Pohjanmaan (Pohjois-Suomi) ELY-keskuksiin.

Länsi-Suomen suuralueeseen kuuluvat

 • Keski-Suomen,
 • Pirkanmaan,
 • Varsinais-Suomen,
 • Satakunnan,
 • Pohjanmaan,
 • Keski-Pohjanmaan ja
 • Etelä-Pohjanmaan maakunnat.

Tukien haku tapahtuu sähköisesti ja muu asiointi paikallisessa ELY-keskuksessa entiseen tapaan.

Uuden yritystukilain tuomia muutoksia on, että rahoitus painottuu erityisesti kasvavien ja kansainvälistyvien mikro- ja pk-yritysten kehittämishankkeisiin. Hankkeissa on painotettu toimialan tavanomaisten investointien sijaan alan uusinta teknologiaa sekä yrityksen liiketoiminnan muuta kehittämistä kuten tuotekehitystä ja kansainvälistymistä. Länsi-Suomen suuralueelle on laadittu myös yhteiset rahoituslinjaukset huomioiden maakuntien erityispiirteet.

Länsi-Suomen alueella yritysrahoitusta on haettu aktiivisesti uuden lain voimaantulon jälkeen. Uusia hakemuksia on tullut vireille 1.7.2014–30.6.2015 välisenä aikana yhteensä jo 558 kpl ja haettu avustusmäärä on ollut 52,4 milj. euroa. Näistä 542 kpl (48,1 milj. euroa) on ollut yrityksen kehittämisavustushakemuksia ja 16 kpl (4,3 milj. euroa) toimintaympäristön kehittämisavustuksia.

Päätöksenteko uuden lain mukaan alkoi 2014 marraskuun alussa. Avustuksia on myönnetty 1.11.2014–30.6.2015 välisenä aikana seuraavasti:

 • Yrityksen kehittämisavustukset 342 kpl 23,5 milj. euroa
 • Toimintaympäristön kehittämisavustukset 7 kpl 1,3 milj. euroa

Myönnetyn rahoituksen tukipäätösten kappalemäärästä lähes 25 % ja euroista noin 35 % kohdistuu metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen toimialoille. Kyseisten toimialojen osuus rahoituksesta on Länsi-Suomessa ollut perinteisesti merkittävä.

Yritykset ovat vahvasti panostaneet uuteen teknologiaan, tuotekehitykseen sekä kansainvälistymiseen vaikka toimintaympäristö yrityksille on edelleen haasteellinen. Länsi-Suomesta löytyy monia vahvoja toimialoja, jotka ovat alallaan maailman huippua.

Lisätietoja: Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin, puh. 0295 024 594

Alueelliset ELY-keskukset ja yritystukien alueelliset asiantuntijat

Länsi-Suomen yritystukien rahoituslinjaukset

ELY-keskuksen rahoitustilastot 1.7.2014–30.6.2015


Regional information