Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Uudet teknologiat Suomen päällystetyn tieverkon avuksi - PEHKO-projektin ensimmäisen vuoden tuloksia Lapissa ja Keski-Suomessa (ELY-keskus)

Vuoden 2015 alussa Liikennevirasto, Lapin ja Keski-Suomen ELY-keskukset ja Roadscanners Oy käynnistivät yhteistyössä "Päällysteiden Ennakoivan Hoidon ja Kunnostuksen Ohjelmointi" PEHKO 2015–2025 –projektin. Tähän mennessä on Lapin ja Keski-Suomen pilottialueiden päällystetyt tiet tutkittu kattavasti mm. TSD-, maatutka ja laserskanner – menetelmillä. Niiden avulla on saatu tarkkaa tietoa teiden pohjamaan laadusta, rakennekerrosten - ja päällysteiden vahvuuksista, tierakenteiden kantavuuksista ja kuivatuksien toimivuudesta.

Pilottialueisiin kuuluu Lapissa päällystetty tiestö Kemin hoidon urakka-alueella ja valta- ja kantatiet Rovaniemen urakka-alueella. Keski-Suomessa pilottialueena on Karstulan hoidon urakka-alueen päällystetty tiestö Keski-Suomen luoteisosassa. Pilottialueilla on tavoitteena katkaista uusimpia teknologioita hyödyntäen huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän kasvu ja kasvattaa päällysteiden käyttöikää, eli pienetään päällysteiden ylläpidon vuosikustannuksia merkittävästi.

Teräsverkkorakenteet ja paksummat päällysteet hidastavat tien vaurioitumista

Tutkimusten tulosten käsittely on vielä kesken, mutta jo nyt voidaan tehdä alustavia johtopäätöksiä. Kaikkein nopeimmin urautuvat ja vaurioituvat päällystejaksot ovat alueella, jossa tie sijaitsee heikolla pohjamaalla. Tulokset osoittavat myös sen, että teräsverkkorakenteella vahvistettuna vastaavat kohteet ovat toimineet erinomaisesti. Myös päällysteen vahvuus vaikuttaa merkittävästi sen käyttöikään. Paksumpi päällyste kestää paremmin uusien, raskaampien rekkojen kuormituksen.

Korjausten lykkääminen lisää kustannuksia

Selvitysten mukaan pilottialueilla on tiejaksoja, jotka ovat vielä tällä hetkellä suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta tulevat kuitenkin vaurioitumaan nopeasti ellei niitä vahvisteta ennakoiden. Tällaisia jaksoja Lapissa on Rovaniemellä kantatie 81 ja osia kantatiestä 79 ja Karstulassa kantatie 77. Rakenteellisesti huonossa kunnossa ovat Keski-Suomessa myös tiet 648 ja 58 ja niille ollaan parhaillaan laatimassa korjaussuunnitelmaa. Lapissa maantie 924 Simossa vaatii korjaamista sillä nykykunnossa se ei kestä raskaita rekkoja. Korjauskustannukset nousevat huomattavasi ellei näitä vaurioitumassa olevia tiejaksoja korjata pikaisesti.

Teiden kunnossapitoon uusia täsmennyksiä

PEHKO 2015 – 2025 –projektin alustavat tulokset vahvistavat aiempia tutkimustuloksia siitä, että etenkin teiden hyvällä kuivatuksella saavutetaan merkittäviä säästöjä päällysteiden ylläpitokustannuksissa. Vuonna 2016 kilpailutettavissa Karstulan ja Kemin hoidon alueurakoissa tarkistetaan kuivatuksen hoidon vaatimuksia yksityisteiden liittymien kuivatuksessa ja talvihoidon käytännöissä. Keväällä lumivallien madaltamista ja sohjo-ojien tekemistä aikaistetaan merkittävästi, jotta lumesta sulava vesi ei pääsisi imeytymään tierakenteeseen ja vaurioittamaan sitä. Samalla polannejään määrä tien reunassa vähenee ja lisää näin liikenneturvallisuutta.

 LISÄTIETOJA:

Lapin ELY-keskus, Jaakko Ylinampa, puh. 0295 037 199
Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö, puh. 0295 037 574
Keski-Suomen ELY-keskus, Jari Mikkonen, puh. 0295 024 703
Roadscanners Oy, Timo Saarenketo, puh. 050 543 0021, [email protected]

 

 


Regional information