Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Uudet putkisillat parantavat veden vaihtuvuutta Äimäjärvellä (Hämeen ELY-keskus)

Tänä syksynä toteutettiin Hämeenlinnan ja Hattulan alueella sijaitsevan Äimäjärven poikki rakennetun Unostentien putkisiltahanke. Hanke katsottiin tarpeelliseksi, sillä Äimäjärvi on ekologiselta tilaltaan välttävä ja veden vaihtuvuus järven eri osissa huono. Nyt vesi virtaa putkista silminnähden hyvin ja hankkeen tavoite on saavutettu.

Äimäjärven poikki rakennetut Kotkajärventien ja Unostentien penkereet haittaavat veden virtausta. Jo vuonna 2006 Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen -hankkeessa todettiin järven umpeenkasvun lisääntyneen, koska vesi ei pääse vaihtumaan kunnolla. Äimäjärven suojeluyhdistys teki vuoden 2010 lopussa Hämeen ELY-keskukselle aloitteen putkisiltojen rakentamisesta tiepenkereiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

Unostentien putkisiltojen suunnittelu käynnistyi vuonna 2011, ja hanke toteutettiin Äimäjärven suojeluyhdistyksen, Hämeen ELY-keskuksen, Hämeenlinnan kaupungin, Vanajavesikeskuksen ja Kutilan jakokunnan yhteishankkeena. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskus uusi rakennusohjelmansa mukaisesti Kotkajärventien toisen putkisillan ja rakennutti yhden lisää.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Merja Suomalainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 161
Rauno Hiekkanen, Äimäjärven suojeluyhdistys, puh. 050 464 7945

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173


Regional information