Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

I Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland övergår man till sommarhastigheter på torsdag och fredag vecka 14 (Nyland, Tavastland)

Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden 2016–2017 avlägsnas i landskapen Nyland, Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland den 6 – 7 april 2017. De ändrade hastighetsbegränsningarna tas i bruk genast när hastighetsskylten bytts ut.

På motorvägarna höjs hastigheten till 120 kilometer i timmen förutom på vägavsnitt som har en permanent lägre hastighet. På vägavsnitt med variabla hastighetsbegränsningar har man vid goda väderförhållanden under den ljusa tiden kunnat övergå till sommarhastigheter redan från början av mars i enlighet med ett beslut som fattades hösten 2016.

På andra huvudvägar där hastighetsbegränsningen sänkts till 80 kilometer i timmen för vintern återställs den nu till 100 kilometer i timmen.

Vinterhastigheten 80 km/h gäller fortsättningsvis på vissa vägavsnitt på grund av dålig ytbeläggning

På riksväg 2 på avsnittet Vuotinainen - Loukku förblir en tillfällig begränsning på 80 km/h i kraft på grund av att vägen är i dåligt skick. På det här avsnittet börjar sommarhastigheterna gälla först efter att vägen fått ny beläggning.

Körhastighet enligt förhållandena

Väglaget på vägnätet kan ännu variera mycket mellan olika vägavsnitt och tider på dygnet. Även om de sänkta hastighetsbegränsningarna nu avlägsnas finns det skäl för bilisterna observera föret och anpassa sin körhastighet till de varierande förhållandena. Till exempel nattfrost eller snö och snöslask kan i betydande grad försämra körförhållandena. Då måste man hålla en avsevärt lägre hastighet för att tryggt kunna ta sig fram.

Den högsta tillåtna hastigheten regleras förutom av trafikmärkena även av trafikreglerna. Vägtrafiklagen ålägger bilisten att beakta bland annat vägens skick, vädret, föret, sikten och trafikförhållandena samt att hålla en sådan hastighet att bilen kan stannas på den del av den framförvarande körbanan som föraren kan överblicka och i alla situationer som kan förutses.

Våren innebär också en ökad gång-, cykel- och mopedtrafik på landsvägarna. Det finns skäl att se upp för gående, cyklister och mopedister och att lämna tillräckligt med utrymme när man möter eller kör förbi dem samt att undvika att stänka smuts och grus på dem. På våren kan förhållandena vid vägkanten länge vara sämre än på själva körbanan.

De vägspecifika hastighetsbegränsningarna under vintermånaderna grundar sig på kommunikationsministeriets beslut, enligt vilket hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden avlägsnas före slutet av april i enlighet med den rådande vägsituationen. Under de senaste åren har tidpunkten för ändring av hastigheterna fastställts till slutet av mars eller början av april i Södra Finland.

Ytterligare information:


Regional information