Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Företagsstöd som betalats ut av ELY-centralen i Nyland i januari-mars 2013 (ELY-centralen i Nyland)

Under detta års första kvartal har ELY-centralen i Nyland betalat ut sammanlagt 2,7 miljoner euro i stöd till 156 företag. Stödtagarna och stödsummorna framgår av den bifogade filen.

I utvecklingsunderstöd betalade ELY-centralen sammanlagt 1 299 309 euro till 113 små och medelstora företag. Stödet var i genomsnitt 11 498 euro/företag. Stöden har minskat jämfört med föregående år. I januari-mars 2012 betalades sammanlagt 1 874 534 euro i motsvarande stöd till 141 små och medelstora företag, dvs. i genomsnitt 13 294 euro/företag. Under januari-mars i år har det lämnats in 120 nya ansökningar om företagsstöd, vars sammanlagda summa uppgår till 2 647 746 euro.

Utvecklingsunderstöd beviljas för startbidrag, förberedande finansiering och andra utvecklingsåtgärder, det typiska är internationalisering. Med stöden främjas små och medelstora företags tillväxt, utveckling, internationalisering och etablering.

I understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö har under årets början betalats sammanlagt 138 592 euro till två projekt. Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö kan beviljas sammanslutningar som inte eftersträvar vinst för sådana projekt som syftar till att förbättra verksamhetsmiljön för företag eller utvecklingsförutsättningarna för företagsverksamhet.

I energistöd har ELY-centralen i Nyland betalat sammanlagt 1 358 580 euro till 41 stödtagare under januari-mars 2013. Energistöden har ökat jämfört med föregående år, då stöd betalades till ett belopp av 979 202 euro till 30 stödtagare. I början av året har det lämnats in 38 nya ansökningar om energistöd till ett sammanlagt belopp av 10 806 694 euro.

Beviljandet av understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö grundar sig på lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006).  Beviljandet av energistöd grundar sig på statsunderstödslagen (688/2001).


Företagsstöd som betalats ut av ELY-centralen i Nyland i januari-mars 2013(pdf. 274 kt) 

Ytterligare upplysningar: 
Arto Salmela, 0295 021 149, arto.salmela(at)ely-centralen.fi


Regional information